درخواست از وزير براي داروهاي بيماران کليوي

«انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي ايران» درخواستي براي پيگيري داروهاي اين انجمن در قالب نامه‌اي به وزير بهداشت منتشر کرد که در بخشي از آن آمده است: جناب دکتر عين اللهي، وزير بهداشت، همان‌طور که مستحضر هستيد و بارها از طريق رسانه و مکتوب به اطلاع آن وزارتخانه رسانده‌‌ايم در چند ماه اخير در خصوص داروهاي حياتي وارداتي پيوند کليه از قبيل مايفورتيک، پروگراف، سانديمون و... در سطح کشور با کمبود يا عدم موجودي مواجه بوديم. بيماران پيوندي ساليان زيادي اين داروهاي خارجي را بنا به تجويز پزشک مصرف مي‌‌کنند و نتيجه مطلوب گرفتند و اکنون کمبود و نبود اين داروها جو رواني در بيماران ايجاد کرده است که باعث تنش و استرس بسياري براي بيماران شده است و بيم آن مي‌‌رود که کليه پيوندي پس بزند. از جايي که خودکفايي در امر توليد داروهاي داخلي و بي‌‌نياز بودن از کشورهاي بيگانه هميشه از خواسته‌‌هاي اصلي اين انجمن است، لذا تا حصول کيفيت مطلوب داروهاي داخلي، واردات داروهاي خارجي که حياتي هم هستند براي بعضي از بيماران بايد ادامه يابد. همچنين خاطرنشان مي‌‌گردد پيرو نامه استعلامي مرکز مديريت پيوند و درمان بيماران مبني بر اولويت داروهاي برند وارداتي براي بيماران پيوند کبد، قلب، ريه، روده و پانکراس و استثنا کردن بيماران پيوند کليوي فقط براي استفاده از داروهاي داخلي، تبعيض نگران‌کننده‌‌اي است؛ چراکه از لحاظ ايمني کليه حساس‌‌تر از کبد است. با توجه به مراجعه تعداد زيادي از بيماران به شعب اين انجمن در سرتاسر کشور و اظهار نگراني نسبت به سلامتي خودشان و همچنين با توجه به اوضاع سياسي و اقتصادي جامعه و سوء‌استفاده معاندين نظام بر اين صلاح داشتيم از تجمع بيماران جلوگيري کنيم. در نتيجه خواسته بيماران را به صورت طومار اعلام مي‌کنيم.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه