برجام در همین مرحله بماند

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: به نظر نمی‌رسد با امضای برجام تحول بزرگ اقتصادی ایجاد شود. بنابراین این فکر در حال مطرح شدن است که هر چه بود، در همین مرحله بماند. در هر حال ما روندی را با عنوان روند اقتصاد مقاومتی در ایران آغاز کردیم؛ اگر هم برجام امضا شود گشایش‌های مختصری به وجود می‌آید، اما اثری که دارد این است که این روند را کند می‌کند. از عمر مدیریت آقای بایدن هم که چندان باقی نمانده است، دو سال آن رو به اتمام است و بعد هم به سرازیری پایان مدیریت ایشان می‌رسد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه