کمک به امنيت و ثبات سوريه، دستاورد نشست تهران


راضيه کوراني
نشست سران سه کشور ضامن روند گفتگوهاي آستانه يعني ايران، روسيه و ترکيه در تهران در خصوص بررسي آخرين راهکارهاي مسالمت آميز خروج سوريه از شرايط فعلي و کمک به اين کشور در جهت تثبيت وضعيت سياسي و امنيتي آن، مورد توجه بسياري از محافل سياسي و رسانه اي در منطقه و فراتر از آن قرار گرفت.
پس از ناکامي گروه هاي تروريستي از جمله داعش که از سوي غرب و برخي کشورهاي عربي مورد حمايت رسانه اي، سياسي و مالي قرار داشتند، سوريه ماند و آثار خرابي هاي بسياري که از عناصر تروريستي در چندين سال حضورشان در آن کشور به يادگار گذاشتند.
موضوع بازسازي اقتصاد سوريه يکي از محورهاي اساسي و دستورکارهاي مشخص کشورهاي ضامن در نشست آستانه از ابتداي آن يعني سال 2017 تا کنون بوده و هست.
اين امر قطعا نياز به تثبيت اوضاع سياسي و امنيتي دارد و متعاقب آن ميتوان به توسعه، آباداني و پيشرفت هاي اقتصادي در آن کشور نيز پرداخت، بنابراين، مهمترين هدف نشست هاي آستانه برقراري درجه مشخص و تعيين شده اي از سطح آرامش، ثبات و امنيت در سوريه است.
در اين راستا «حسين اميرعبداللهيان» وزير امور خارجه کشورمان هم پيش از برگزاري نشست تهران در خصوص مهمترين هدف و دستورکار آن اينطور گفته بود که: «دستورکار اصلي نشست سران ضامن روند آستانه در تهران کاهش تنش در مناطق درگيري در سوريه و حفظ ثبات در اين کشور است.» اما در خصوص بازسازي اقتصادي سوريه بايد به اين موضوع اشاره کرد که کاملا مشخص است که دمشق به تنهايي نمي تواند اين حجم از ويراني هاي برجاي مانده از دوران حضور تروريست ها و آسيب هاي اقتصادي وارد آمده بر اين کشور را بازسازي کند، ميلياردها دلار خسارت به اين راحتي قابل جبران نيست و نياز است که کشورهاي ديگر به خصوص دوستان و متحدان دمشق از جمله روسيه و ايران نيز به کمک دولت سوريه بشتابند.
از سوي ديگر، مناطق شمال و شرق سوريه همچنان درگير تنش و ناامني است و به نحوي از تسلط دولت مرکزي دمشق خارج است و اين موضوع دقيقا يکي از آن مهمترين محورهاي بحث و تبادل نظر هيات هاي سه گانه شرکت کننده در نشست تهران بود.
ترکيه در ماه هاي اخير چندين مرتبه به شمال عراق و البته شمال و شرق سوريه تجاوزاتي نظامي انجام داده که خود هم محق دانسته و اين اقداماتش را در راستاي تامين امنيت ملي آنکارا توصيف کرده است.  از منظر ترکيه، گروه تروريستي پ ک ک که بخش هايي از مناطق ذکر شده در سوريه را در تصاحب خود دارد به عنوان تهديدي عليه امنيت ملي ترکيه تلقي شده و آنکارا قصد نابود کردن نيروها و مواضع آن گروه را در سوريه دارد.  اما نکته قابل تامل اينجاست که ترکيه به عنوان يکي از اعضاي ضامن شرکت کننده در نشست هاي آستانه بايد بيش از پيش در راستاي تثبيت وضعيت در سوريه کوشا باشد و راه حل باشد، نه آنکه خود معضل و تهديدي براي امنيت و ثبات آن کشور به حساب آيد.
از ديگر سوي، سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران ايجاد و گسترش صلح، ثبات و امنيت در کشورهاي منطقه اي بوده و هست و براي آن نيز هزينه هاي بسياري را متحمل شده است.
بنابراين، باتوجه به اهميتي که سوريه براي ايران به عنوان کشوري همسايه، همسو و عضوي از اعضاي جبهه مقاومت در منطقه دارد، طبيعي است که ايران نيز به دنبال اين هدف در نشست تهران بود و با دو طرف روس و ترک در اين خصوص به بحث و تبادل نظر پرداخته است و سه طرف با يکديگر راه هاي تامين هرچه بيشتر امنيت در سوريه را مورد بررسي قرار داده اند.
در همين ارتباط اميرعبداللهيان پيش از برگزاري نشست تهران گفته بود که: « بحران امنيتي جديد بين سوريه و ترکيه بايد مديريت شود و من در سفر به آنکارا و دمشق حامل پيام رئيس‌جمهور در اين مورد بودم.»
وزير امور خارجه در ادامه اينطور گفت: «طرف ترک از احتمال وقوع عمليات نظامي تا عمق 30 کيلومتري داخل مرز سوريه مي‌گويد و ما تلاش مي‌کنيم اين بحران از مسير سياسي برطرف شود.» بنابراين، جلب نظر ترکيه براي کاستن از سطح تنش خود با سوريه و تجاوزات نظامي به شمال و شرق آن کشور به بهانه حضور نيروهاي مسلح پ ک ک و سوق دادن آنها به استفاده از ابزار ديپلماسي و گفتگو براي حل و فصل مشکلات در عوض استفاده از قدرت سخت و نظامي، از ديگر تلاش هايي بود که هيات ايراني در جهت ايجاد و افزايش امنيت و آرامش در سوريه در قبال هيات ترکي در نشست تهران داشته است.
ايران همواره خواهان گفتگو و تعامل ميان کشورهاي منطقه به منظور حل مشکلات و کاستن از سطح تنش هاي منطقه اي بوده و هست و ديپلماسي و راه حل مسالمت آميز را به همه کشورها و طرف هاي درگير در منازعات منطقه اي پيشنهاد ميدهد.
اين اميدواري وجود دارد که گفتگوهاي انجام شده ميان سه طرف ضامن نشست تهران بتواند در آينده، وضعيت بهتري را در سوريه رقم بزند و اين کشور پس از سال ها به سمت و سوي ثبات، آرامش و امنيت حرکت کند.
اين مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه آمريکا هم نيروهايش را از سوريه خارج کند و به طمع نفت فراواني که در شمال و شرق سوريه وجود دارد نيروهاي نيابتي مسلح کُرد را در آن کشور قرباني اهداف و خواسته هاي خود نکند.
آمريکا و دخالت هاي ناتمامش در کشورهاي منطقه اي ارمغاني جز ويراني، ناامني، بي ثباتي و عقب ماندگي کشورهاي منطقه اي نداشته و جالب اينجاست که آمريکا حضور نيروهاي گسترده نظامي و امنيتي خودش در منطقه را به بهانه ترويج دموکراسي در اين کشورها توجيه مي کند. به هرحال، نشست آستانه در راستاي ايجاد و افزايش ثبات و امنيت در سوريه تمام تلاش ديپلماتيک خود را به کمک به کشور ضامن اشاره شده انجام داده و خواهد داد و اين بيانگر نقش و اهميت کشورهاي نامبرده در تعيين معادلات سوريه و منطقه است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه