اصلاح 98 سنگ قبر با عکس بي‌حجاب


مدير عامل سازمان بهشت زهرا گفت که در شأن آرامستان مؤمنان نيست که تصوير خانم هاي مؤمن را به شکل کشف حجاب روي قبر حکاکي کنند. سعيد غضنفري بر اصلاح اين روند تاکيد کرده بود و  با اشاره به اينکه براي جلوگيري از نصب سنگ قبرهايي که داراي تصوير نامتعارف و مکشوفه است همه پروتکل ها در هنگام دفن متوفي به فرد ارائه مي‌شود و از وي امضاء گرفته مي‌شود، گفت: با اين وجود برخي خانواده ها ممکن است، نسبت به نصب چنين سنگ قبرهايي اقدام کنند. وي از ايجاد اکيپ 4 نفره انتظامات سنگ قبر براي جلوگيري از نصب سنگ‌هاي با تصاوير مکشوفه و غيرمتعارف خبر داده بود. درباره تصاوير مکشوفه موضع ما از روز اول حضورمان مشخص بود و اين موضوع را به صراحت هم اعلام کرديم اگر چه از سوي رسانه هاي معاند و مخالف مورد اهانت قرار گرفتيم و اين شبکه ها موضوع را به استهزاء گرفتند. مديرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا (س) افزود: همچنين فارغ از اينکه خود ما به طور جدي به اين موضوع ورود کرده‌ايم، گلايه هاي بسياري هم  شهروندان و خانواده هاي متوفي دارند و از اينکه قبور مومنين در اين آرامستان به شکل غير اسلامي تزئين مي‌شود مکدر هستند.
وي تاکيد کرد: ما همچنان بر روي عقايد خود هستيم. واقعاً در شأن آرامستان مؤمنان نيست که تصوير خانم‌هاي مؤمن را به شکل کشف حجاب و بي‌حجاب روي سنگ‌هاي قبر حکاکي کنند. اين تصاويري هم که نصب کرده‌اند همه شان متعلق به دوره‌هاي پيشين بوده و ما در اين دوره به جد مانع از اين اتفاق‌بوده‌ايم.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه