الو آرمان

گلايه از آلودگي هوا
روزهاي گذشته تمامي ادارات دولتي خوزستان به دليل آلودگي هوا و گرد و خاک، تعطيل اعلام شدند، اما نمي‌توانيم زندگي را تعطيل کنيم. لطفا فکري به‌حال مردم کنيد، در حال خفه شدن هستيم.
عسل نيکي - خوزستان


سهل انگاري و ترافيک
خيابان شکوفه، منشعب از خيابان پيروزي کم عرض و پارک دوبله توسط رانندگان سهل انگار موجب ترافيک و رهبندان مي‌شود. چرا ماموران راهنمايي و رانندگي به اين گونه تخلف ها رسيدگي نمي‌کنند؟
ميثم صراف


ميدان کو؟
نام ميدان شهدا در تهران از ساليان دور به يادگار مانده، اما در عمل، نبود ميدان در اين محل مشکل ساز شده است. به جاست مسئولان سازمان ترافيک شهرداري و راهور، نسبت به ساخت ميداني در اين محل اقدام و مشکلات ايجاد شده را رفع کنند.
فرخي پور

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه