پسر اميرکويت نخست وزير شد


شيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ، امير کويت ، شيخ احمد، پسر ارشد خود را به عنوان نخست وزير اين کشور منصوب کرد .
امير کويت در دستوري شيخ أحمد نواف الأحمد الصباح را به عنوان نخست وزير برگزيد. بر اساس اين گزارش، در فرمان امير کويت از نخست وزير جديد خواسته شده است تا دولت خود را معرفي کند.
به گزارش خبرگزاري کويت، «شيخ احمد نواف» سپهبد بازنشسته وزارت کشور پيش از اين معاون اول نخست وزير و عهده دار وزارت کشور بود. او همچنين پيشتر نايب رئيسي گارد ملي کويت را بر عهده داشت .
نخست وزير جديد 66 ساله و پسر بزرگ امير کويت است .شيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير اين کشور 20 ارديبهشت ماه استعفاي نخست وزير و وزيران کابينه وي را پذيرفت و به آنها دستور داد تا اداره امور کشور را تا زمان تشکيل دولت جديد در دست داشته باشند. به گزارش ايرنا هيئت دولت کويت به دنبال تنش بوجود آمده ميان پارلمان و دولت اين کشور پس از طرح درخواست 37 نماينده براي استيضاح «شيخ صباح الخالد» نخست وزير اين کشور، استعفا داد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه