86 میلیون دلار دولتی بدون مشتری!

بر اساس سياست‌هاي بانک مرکزي در حالي بيش از 86 ميليون دلار در بازار توافقي عرضه شده که تنها 45 هزار دلار آن متقاضي داشته است

آرمان امروز| بازار ارز عجيبترين روزهاي خود را سپري ميکند و در سردرگمي عميقي فرو رفته است. در واقع دلار که در هفتههاي اخير به بيشترين ميزان ارزش خود رسيده و پس از 18 سال با نرخ يورو برابري کرده است در حالي که انتظار ميرفت در بازار داخلي نيز روند صعودي به خود گيرد و حتي در برخي از روزها از مرز 32 هزار تومان نيز عبور کرده بود حال با افت قيمت مواجه شده و در کانال 31 هزار توماني به فروش ميرسد. در اين رابطه بررسيها از عرضه حجم بالايي از دلار در بازار توافقي حکايت دارد که در نتيجه سياست هاي بازار ساز براي فشرده نگه داشتن فنر تورمي نرخ ارز رقم خورده است بهگونهاي که در روزهاي اخير بهرغم حجم بالاي عرضه در بازار توافقي اما تقاضايي در اين بازار وجود نداشت؛ بهگونهايکه در روز گذشته تنها 45هزار دلار از مجموع 86 ميليون دلار ارز عرضه شده به فروش رفته است؛ موضوعي که به همراه کاهش سهميه ارز مسافرتي اگرچه موقتا باعث جمع شدن صفوف مقابل صرافيها شده اما به اعتقاد کارشناسان عدم تقاضاي حجم بالاي ارز در بازار توافقي نشان ميدهد معاملهگران نسبت به سياستهاي اقتصادي و عدم تعيين تکليف مذاکرات برجامي ترديد داشته و حجم خريدهاي خود را به حداقل کاهش دادهاند به گفته کارشناسان اين شرايط باعث خواهد شد تا احتمالا فنر تورم ارزي در اينده نه چندان دور گشوده شود.

بازار بدون تقاضا

بر اساس اين گزارش، رفت و برگشت قيمتها در بازار ارز ادامه دارد. در حالي قيمت دلار در اولين روز مردادماه فاز صعودي به خود گرفت و حتي يک کانال را رد کرد، اما فرداي همان روز، باز يک کانال به عقب برگشت و در مسير نزولي قرار گرفت.

اين اتفاق از نگاه فعالان بازار ارز از آنجايي نشات ميگيرد که بازارساز در تلاش است تا افزايش قيمت دلار را مهار کند و بازار ارز سقفهاي جديد را به خود نبيند. اين موضوع را به خوبي ميشود در فروش ارز توافقي مشاهده کرد، تا جايي که ديروز عرضه دلار در بازار توافقي به شدت افزايش يافت.

رصد بازار نشان ميدهد ديروز عرضههاي ميليوني دلار وجود داشت، اما خريداري براي آن نبود و اين مساله به اعتقاد برخي از تحليلگران، گوياي آن است که در روزهاي آينده احتمالا نرخ ارز کاهشي خواهد بود.

بر همين اساس، کارشناسان عنوان ميکنند دليل اينکه دلار تاکنون نتوانسته سقف جديدي به خود ببيند، افزايش حجم عرضه در بازار توسط بانک مرکزي و عدم وجود کشش در سطوح قيمتي بالاتر است.

گزارشها نشان ميدهد که روز گذشته در آغاز به کار فعاليت بازار توافقي بازار ارز، دلار با قيمت 30 هزار و 200 تومان و با حجم 100هزار معامله شد. ماقبل آن کار خود را با 30 هزار تومان شروع و با 30 هزار و 560 تومان به پايان رساند. حجم معاملات دلار توافقي در پايان پنج هزار بود.

همچنين در روز يک شنبه بيش از 96 ميليون دلار در بازار توافقي ارز عرضه شـد که فقط حدود 11 درصد آن يعني 9.9 ميليون دلار به فروش رفت و بيش از 86 ميليون دلار آن خريداري نداشت. البته حجم تقاضا در روز گذشته نيز با روند کاهشي بيشتري همراه بود به طوريکه در بازار توافقي، بيش از 86 ميليون دلار در بازار توافقي با قيمت 30 هزار و 250 تومان عرضه شد، درحالي که تنها براي حدود 45 هزار دلار مشتري وجود داشت و بقيه دلارهاي عرضهشده، بدون مشتري ماند.

 

انتقال تقاضا از بازار غير رسمي به صرافيها

کامران سلطانيزاده دبير کل کانون صرافان کشور درباره دلايل افزايش صف فروش ارز (دلار) در بازار اظهار داشت: عامل موثر در افزايش صف فروش، نرخ توافقي براي خريد و فروش در بازار متشکل ارزي است و اغلب فروشندگان ارز هم صادرکنندگان هستند چراکه در سازو کار تعيين نرخ توافقي، قيمتها براي صادرکنندگان جذاب شده است.

وي افزود: صادرکنندگان اگر در گذشته ارزهاي حاصل صادرات خود را بايد با يک قيمت دستوري در سامانه نيما ميفروختند امروز با بخشنامه بانک مرکزي، ميتوانند ارزهاي حاصل از صادرات را با قيمت توافقي در بازار متشکل ارزي به فروش برسانند.

دبير کل کانون صرافان کشور با بيان اينکه تصميم بانک مرکزي، ماهيت درست بازار و کشف قيمتها در حال اجرا است، گفت: در گذشته در حالي که قيمت دلار در بازار نزديک 30 هزار تومان و در صرافي رسمي 27 هزار تومان بود، صادرکننده مجبور بود ارز صادراتي را در سامانه نيما حدود 25هزار تومان به فروش برساند اما در حال حاضر با توافق، قيمتها تعيين ميشود.

سلطانيزاده در پاسخ به اينکه روند کشف قيمت در توافقات بين خريداران و فروشندگان در بازار متشکل ارزي چگونه است، ادامه داد: روند به اين گونه است فروشنده در يک چارچوب مشخص و معقول قيمت فروش را اعلام ميکند و هر صرافي که قيمت مورد نظر آن نزديک به قيمت اعلام شده باشد، وارد معامله با فروشنده ميشود.

وي درباره اثرگذاري نرخ توافقي خريد و فروش بر قيمتهاي سامانه نيما و بازار آزاد گفت: عرضه کننده ارز در سامانه نيما چند شرکت مشخص هستند.

شرکتهايي ارز خود را بايد وارد سامانه نيما کنند که تحت نظارت بانک مرکزي و دولت هستند و با قيمت مشخصي بايد ارز خود را عرضه کنند چراکه اين شرکتها با نرخ مناسبي براي تهيه مواد اوليه و کالاي مورد نياز ارز دريافت ميکنند و بايد با قيمت مشخصي هم ارز حاصل از صادرات خود را با اظهارنامه گمرکي وارد سامانه نيما کنند. معمولا هم پتروشيميها، فولاديها و ايميدرو ارز خود را در سامانه نيما وارد ميکنند بنابراين نرخ توافقي در بازار متشکل ارزي نميتواند اثري در قيمت ارز در سامانه نيما بگذارد.

دبير کل کانون صرافان کشور افزود: نرخ توافقي خريد و فروش ارز در بازار متشکل اتفاقا در بازار آزاد باعث کاهش قيمت دلار شد به طوريکه شاهد آن بوديم که پس از ابلاغ اين تصميم بانک مرکزي، قيمت ارز از 33 هزار تومان به 31 هزار تومان رسيد. چراکه نرخ توافقي باعث افزايش عرضه ارز در بازار شد و به صورت بالقوه اين امکان را ايجاد کرد که مردم امکان خريد 2000 دلار را در بازار متشکل ارزي را داشته باشند و همين منجر به ايجاد امنيت ذهني بين مردم شد.

وي با اشاره به ورود صرافيهاي رسمي به خريد و فروش ارزهايي مانند لير، درهم و دينار پس از روبل که از هفته گذشته آغاز شد، گفت: اين روند باعث ميشود تقاضا براي دلار کاهش پيدا کند.

دبير کل کانون صرافان کشور در پاسخ به اين سوال که آيا براي نياز سرمايهاي خود به سمت لير و درهم يا روبل خواهند رفت، تاکيد کرد: به طور قطع عرضه اين ارزها از طريق صرافيهاي رسمي باعث ميشود مردم براي نياز مصرفي (مانند سفر به ترکيه) به سمت دلار نروند و لير را ميتوانند از صرافيهاي رسمي با قيمت کمتر از بازار آزاد تهيه کنند چراکه صرافيها قيمت لير را نزديک به قيمت توافقي به متقاضي به فروش ميرسانند که قيمت مناسبتري نسبت به بازار آزاد است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه