6 سد بزرگ استان اصفهان 25 درصد آب دارد

مدير بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آبي شرکت آب منطقهاي اصفهان گفت:مجموع ذخيره آب سدهاي بزرگ استان اصفهان تاپايان تيرماه به 335 ميليون مترمکعب رسيد که حاکي از پرشدگي 25 درصدي است. به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقهاي اصفهان، احسان الله اميني با اشاره به آخرين وضعيت ذخيره آبي شش سد بزرگ استان اصفهان، اظهار داشت: هم اکنون ميزان پرشدگي سدهاي استان 25 درصد است و بررسي وضعيت سدهاي استان نشان ميدهد که ميزان پرشدگي سدها نسبت به ميانگين بلند مدت با کاهشي معادل 66 درصد مواجه است. وي ادامه داد: ذخيره سد مخزني زاينده رود با ظرفيت نرمال يک ميليارد و 239 ميليون متر مکعب تا پايان تيرماه سال جاري به 287 ميليون مترمکعب رسيد. اميني با بيان اينکه ذخيره آبي سد زاينده رود نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش دارد، ادامه داد: در مقايسه با بلندمدت (50 سال)، ذخيره آب اين سد 69 درصد کاهش نشان ميدهد. مدير بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آبي شرکت آب منطقهاي اصفهان به وضعيت سد گلپايگان اشاره کرد و گفت: اين سد در حال حاضر 10 ميليون مترمکعب ذخيره آب دارد و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه 28 درصد افزايش و در مقايسه با بلند مدت 42 درصد کاهش نشان ميدهد.

وي با بيان اينکه ذخيره سد قرهآقاچ سميرم به 21 ميليون مترمکعب است، افزود: ذخيره کنوني سد حناي سميرم 6.8 ميليون مترمکعب است و حجم اين سد نسبت به سال گذشته 35 درصد و در مقايسه با بلند مدت 38 درصد کاهش نشان ميدهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه