خودروهاي وارداتي اقتصادي نمي‌شوند

آرمان امروز| گروه اقتصادي| بازار خودرو همچنان در ابهام تعليق به سر ميبرد و عملا سياستهاي وزارت صمت در صنعت خودرو بدون نتيجه باقي مانده؛  تنها هرازچندگاهي برخي از اخبار و تصميمات جزيرهاي قيمتها را در بازار با خود همسو ميکند. در واقع هماکنون در بازار خودرو همه نگاهها به وعده واردات خودرو دوخته شده تا با ايجاد رقابت با محصولات داخلي بتواند صنعت انحصار زده و خمود خودروي کشور را تکاني دهد. اگرچه که تاکنون  وعده وزير صمت براي تدوين آييننامه واردات خودرو که قرار بود تا پايان خرداد ماه نهايي شود و تا شهريور اولين محموله آن به خيابانهاي کشور وارد شوند، محقق نشده است، خودروهاي اقتصادي و با کيفيتي که به گفته فاطمي امين اقشار متوسط نيز قابليت خريد ان را خواهند داشت حال با سردرگمي بيشتري مواجه شده و با وجود آنکه برخي از نمايندگان نيز از تصويب عدم واردات خودروهاي بالاي 20 هزار دلار خبر دادهاند اما به گفته کارشناسان اساسا خريد انبوه خودروهاي اقتصادي برندهاي معتبر جهان به واسطه شرايط تحريم وجود نداشته و ورود محصولات برندهاي هندي و روسي نيز به لحاظ کيفيت تفاوت چنداني با محصولات داخلي نداشته و نميتواند بازار تشنه خودرو را سيراب کند.  موضوعي که فعالان بازار معتقدند اساسا در شرايط کنوني حتي بدون لحاظ عوارض و تعرفههاي گمرکي خودروي اقتصادي وجود نداشته و تنها لفظي است که وزارت صمت براي کاهش جو رواني بازار به کار گرفته و با اين دست فرمان حداقل امسال نمي توان منتظر ورود محصولات با کيفيت روز برندهاي معتبر باشيم.

وارداتيها تا شهريور به کشور نميرسند

در اين رابطه مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان خودرو گفت: بعيد به نظر ميرسد که تا شهريور ماه خبري از واردات خودرو شود و به دليل اينکه دولت سعي دارد در اين آييننامه تمام مشکلات صنعت خودرو را حل کند، نميتوان به اين زوديها انتشار اين آييننامه را متصور شد و شايد در بهترين حالت بهمنماه اولين خودروهاي وارداتي به کشور برسد. وي همچنين در خصوص نحوه تدوين اين آيين نامه گفت: با توجه به اينکه از يکسو طبق مواد 2 و 3 قانون تسهيل کسبوکار دولت را موظف به مشورت با انجمنهاي مربوط به آييننامهها و دستورالعمل ميکند و از سوي ديگر، دولت در تدوين اين آييننامه از انجمن واردکنندگان خودرو هيچ مشورتي نگرفته، عملا خلاف قوانين عمل کرده است. وي در خصوص صحبتهاي مطرح شده درخصوص تامين ارز واردات خودرو گفت: با توجه به اينکه در سال 1400 براي واردات کالاهايي همچون پارچه و زغال سنگ ارز وجود داشته است، پس راهکاري هم براي تامين ارز واردات خودرو و انتقال آن وجود دارد و اين اظهار نظرها در خصوص تامين ارز واردات درست نيست. دادفر درخصوص اين موضوع که گفته ميشود هدف از واردات خودروهاي اقتصادي، دهکهاي پايين درآمدي است گفت: خودروي اقتصادي به اين معناست که با ذخيره يک سال حقوق متوسط افراد جامعه، بتوان خودرو را خريداري کرد. حالا اگر حتي تعرفه واردات، عوارض، ماليات و قانون چهار اسقاط خودرو با واردات هر دستگاه خودرو را در نظر نگيريم، بازهم خودروي 10 هزار دلاري در کشور 300 ميليون تومان قيمت ميخورد که با تعريف خودروي اقتصادي همخواني ندارد؛ بهطور کلي در شرايط کنوني و سطح درآمدي مردم، ديگر خودروي اقتصادي وجود ندارد. دبير انجمن واردکنندگان اعتقاد دارد که خودروي اقتصادي و واردات آن تنها لفظي است که وزارت صمت استفاده ميکند تا بتوان جو بازار را کنترل کند و وزير را از تيغ استيضاح نجات دهد. همچنين بابک صدرايي، کارشناس صنعت خودرو نيز معتقد است: بحث واردات خودرو يک پارادوکس بزرگي دارد، زيرا دولت از يک طرف مدعي واردات خودروهاي باکيفيت به دليل ايجاد رقابت با خودروسازان داخلي است و از طرف ديگر مدعي واردات انبوه خودرو براي تعديل قيمتها در بازار است.

وي با بيان اينکه به دليل شرايط تحريمي قادر به واردات انبوه خودرو از شرکتهاي معتبر جهاني مثل هيونداي، تويوتا و کيا موتورز نيستيم، ادامه داد: تنها دو راه براي واردات خودرو داريم. نخست اينکه ميتوانيم به تعداد محدود از کشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس خودروهاي برندهاي معتبر را وارد کنيم؛ بنابراين واردات تعداد محدودي خودرو نميتواند در بازار رقابت ايجاد کند يا حتي از نظر کمي، نياز بازار را برطرف کند.

 راه دوم اين است که از برندهاي غيرمعتبر در هند، روسيه و.. ماشين وارد کنيم که آنها هم عملا تفاوت چنداني با توليدات داخلي ما ندارد و فقط بيشتر صرف اين ميشود که خودرويي بيايد تا عرضه افزايش يابد.

اين کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينکه دولت بايد خودروهاي اقتصادي وارد کند، چرا که جامعه پذيراي ماشين 10 ميلياردي نيست، گفت: تعلل دولت در ابلاغ آيين نامه نهايي و مشخص شدن آيين نامه جز اينکه زمان را تلف ميکند چيز ديگري نيست، زيرا فرايند واردات چيزي نيست که امروز اعلام و فردا انجام شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه