100 هزار فرزند حاصل ازدواج اتباع خارجي

 

معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور: در حال حاضر بيش از 100 هزار فرزند حاصل ازدواج اتباع خارجي با اتباع ايراني داريم که با مشکلات خاص خودشان همراه هستند.  سيد مجيد ميراحمدي با اشاره به روند بررسي اتباع غيرايراني که در سامانه ملي مهاجرت ثبت نام کرده بوده اند، گفت: حداکثر تا پايان مهرماه تکليف همه اين افراد که ثبت نام کرده‌اند، مشخص مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر سازمان ملي مهاجرت در چه مرحله‌اي است و آيا مهلت سرشماري از اتباع غيرايراني در کشور به پايان رسيده است، گفت: اولين مرحله از اين برنامه ثبت نام از اتباع غيرايراني بود که اين مرحله تمام شده و ثبت نام انجام شده است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه