واکنش به محجبه کردن اهل قبور


چند روز قبل خبري در فضاي مجازي وبه دنبال آن در رسانه ها منتشر شد که حکايت از حذف عکس بانوان غيرمحجبه از روي سنگ قبرهاي بهشت زهرا داشت. بعد از آن مديرعامل سازمان بهشت زهرا با دفاع از اين اقدام، آن را قانوني خواند. سعيد غضنفري در اين باره گفت: فارغ از اينکه خود ما به طور جدي به اين موضوع ورود کرده‌ايم، شهروندان و خانواده‌هاي متوفي بسياري هم گلايه‌هاي بسياري دارند و از اينکه قبور مومنين در اين آرامستان به شکل غير اسلامي تزئين مي‌شود، مکدر هستند. وي تاکيد کرد: ما همچنان بر روي عقايد خود هستيم. واقعاً در شأن آرامستان مؤمنان نيست که تصوير خانم‌هاي مؤمن را به شکل کشف حجاب و بي‌حجاب روي سنگ‌هاي قبر حکاکي کنند. اين تصاويري هم که نصب کرده‌اند همه متعلق به دوره‌هاي پيشين بوده و ما در اين دوره به جد مانع از اين اتفاق بوده‌ايم. مديرعامل سازمان بهشت زهرا تاکيد کرد: ما در اين دوره اعلام کرديم در صورتي که سنگ فروش يا نصاب نسبت به نصب چنين تصاويري اقدام کند، با آن مجموعه به طور کامل قطع ارتباط کرده و ديگر اجازه فعاليت به آن‌ها نخواهيم داد.  حالا بعد از چند روز ناصر اماني عضو شوراي شهر تهران نيز ضمن واکنش نسبت به اين موضوع تلاش کرد تا توجيهي براي اين اقدام جنجالي ارايه کند. وي در گفت‌وگو با ايسنا در مورد اصلاح 98 سنگ قبر با تاکيد بر اينکه موضوع را مديرعامل سازمان بهشت زهرا پيگيري کرده است، اظهار کرد: بهشت زهرا قراردادي با خانواده متوفيان دارد که بند اول اين قرارداد تاکيد دارد که هرگونه نصب تصاوير به ويژه تصوير بانوان غيرمحجبه ممنوع است و خانواده متوفي در اين قرارداد متعهد به عمل اين بند مي‌شود.
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينکه برخي از خانواده‌هاي متوفيان علي‌رغم تعهد ارائه شده در قراردادشان، اين بند را رعايت ‌نکرده‌اند، گفت: در چنين مواردي مسولان سازمان بهشت زهرا خانواده‌هاي اين متوفيان را خواسته‌اند و به آنها متذکر شده‌اند که طبق قرارداد منعقده، اجازه نصب چنين تصاوير غيرمحجبه و مکشوفه اي از متوفيان را نداشته‌اند. وي ادامه داد: لذا از خانواده‌هاي اين متوفيان خواسته شد تا نسبت به تغيير تصوير مکشوفه و غيرمحجبه نصب شده، اقدام کنند که چيزي در حدود 90 خانواده با رضايت کامل اقدام به تغيير سنگ قبر متوفي خود کردند. اماني در پاسخ به اين سوال که چه موضوعي باعث شد تا سازمان بهشت زهرا دست به چنين اقدامي بزند، گفت: بر اساس اعلام مديرعامل بهشت زهرا، اخيرا بسياري از خانواده‌هايي که براي خاکسپاري عزيزانشان و يا زيارت اهل قبور به بهشت زهرا تردد داشتند بارها پيام داده‌اند که چرا بايد شاهد چنين تصاويري باشند که در شأن يک آرامستان اسلامي نيست؟ لذا آنها نيز نسبت به موضوع حساس شده‌اند و در بررسي‌ها مشخص مي‌شود که متاسفانه چنين اتفاقاتي رخ داده و تا پيش از اين نظارت کافي بر اين موارد وجود نداشته است. وي اين موضوع را يک‌ پيگيري براي پاسخ به مطالبات مردم و خانواده‌ها عنوان کرد و تصريح کرد: پيگيري‌ها براي اصلاح اين وضعيت وجود دارد و ان‌شاءا... سازمان بهشت زهرا با دعوت از خانواده‌هاي تمام متوفياني که اقدام به نصب تصاوير مکشوفه و غيرمحجبه کرده‌اند، از آنها درخواست تغيير سنگ قبر متوفيانشان را خواهد داشت.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه