خصوصيات سويه جديد کرونا

اين سويه يک بيماري شبيه به آنفلولانزا را ايجاد مي‌کند

معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ضمن اشاره به سرعت انتشار، علايم و شدت بيماريزايي سويه BA5 اميکرون تاکيد کرد که واکسن آسترازنکا به دليل منقضي شدن تاريخ مصرف موارد موجود در کشور، از چرخه مراکز بهداشتي و درماني خارج شده است.

 دکتر محمدرضا سهرابي با بيان اينکه در سه هفته اخير تعداد موارد ابتلا، بستري و درمان سرپايي کرونا افزايش داشته و در برخي از روزها به دو تا سه برابر نيز رسيده است، اظهار کرد: اين آمار نشان دهنده شروع موج هفتم کرونا است. سويه شايع اين موج BA5  است که در کشورهاي ديگر BA4 نيز مشاهده شده که قطعا ايران نيز از اين سويه مصون نخواهد ماند.

مدت زمان قرنطينه خانگي مبتلايان به واريانت جديد کرونا

افراد چاقي که بيماري کرونا در آنها منجر به ريزش مو ميشود در خطر کوويد طولاني هستند!

از بين رفتن حس بويايي و چشايي در سويه جديد کرونا

 وي با اشاره به خصوصيات اين سويه جديد، توضيح داد: اين سويه يک بيماري شبيه به آنفلوانزا را ايجاد ميکند که دوره کمون سه تا پنج روز دارد. همچنين اختلال بويايي و چشايي مجددا به مجموعه علايم کرونا در اين سويه جديد بازگشته است، در حالي که در سويه اميکرون اين علائم وجود نداشت.

دوره بيماري در سويه جديد اميکرون

سهرابي با بيان اينکه دوره بيماري پنج تا شش روز و گاهي به 10 روز نيز به طول ميانجامد، يادآور شد: خوشبختانه شدت بيماري در اين سويه نسبت به سويههاي قبلي خفيفتر است، اما نکته مهم شدت سرايت اين سويه است که نسبت به سويههاي قبل قدرت سرايت بسيار بالايي دارد. در اميکرون يک نفر ميتوانست تا 10نفر اما اين سويه جديد يک نفر ميتواند تا 18 نفر را مبتلا کند.

سرعت انتشار BA5 و نگراني از بروز جهشي ديگر

وي اين شدت سرايت را نگران کننده دانست و بيان کرد: وقتي گردش ويروس چنين سرعت بالايي دارد، مهمترين نگراني ما رخ دادن جهش ديگري است. وي با تاکيد بر لزوم تکميل واکسيناسيون همه هموطنان عليه کرونا، گفت: تا کنون 50 درصد مردم  هنوز دز سوم را تزريق نکردند و کساني که شش ماه از تزريق قبلي آنها گذشته است، ميتوانند دز بعدي را تزريق کنند.  شايد برخي از افراد با اين ادعا که اين سويه خفيف است، خود را توجيه کنند و واکسن تزريق نکنند؛ اما بايد بدانيم، با سرعت بالاي گردش ويروس امکان رخ دادن جهش ديگر و شروع مجدد مشکلات، وجود دارد. سهرابي درباره کارايي واکسنها نيز تاکيد کرد: واکسنها هنگام ورود به بازار چندين بار آزمايش ميشوند، لذا کارايي و اثربخشي آنها مورد تاييد است.

امکان ثبت واکسن تاريخ گذشته وجود ندارد

سهرابي با اشاره به اينکه اگر تاريخ انقضاي واکسنها فرا رسيده باشد، به صورت اتوماتيک اصلا قابليت ثبت در سامانه تيتک ندارند، افزود: سيستم تيتک به گونهاي تنظيم شده است که اگر واکسني منقضي شده باشد امکان ثبت آن نيست. وي با بيان اينکه تاريخ انقضاي واکسنها يعني آخرين تاريخ مصرفي که واکسن موثر و اثربخش است، با استناد به شواهد وزارت بهداشت افزود: واکسنها  بعد از ورود به بازار مورد تست قرار ميگيرند تا بررسي شود پايداري ماده موثره آنها چقدر است. تاريخ مصرف واکسنها نه در ايران بلکه در کشورهاي خارجي نيز ممکن است، تمديد شود؛ چرا که هنوز واکسن پايدار بوده و تاثيرش را دارد.

آسترازنکا از چرخه مراکز بهداشتي خارج شد

معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در ادامه يادآور شد: در اين خصوص جاي نگراني نيست؛ چراکه آزمايشگاههاي وزارت بهداشت و نهادهاي نظارتي بر اين قضيه نظارت کامل دارند تا واکسنها تمام استانداردها را داشته باشند و کاري که سلامت شهروندان را به خطر اندازد، انجام نشود.  همانطور که در حال حاضر واکسن آسترازنکا از چرخه مراکز بهداشتي خارج شد. بعد از منقضي شدن، آنها صورتجلسه شده و به روشهاي خاصي معدوم ميشوند.

سويههاي واکسن گريز اميکرون

اين پزشک با اشاره به اينکه برخي از سويههاي کرونا به خصوص BA4  و BA5  واکسن گريز هستند، توضيح داد: اين سويهها سيستم ايمني بدن و اثر واکسن را دور ميزنند، اما نکته مهم اين است که واکسنها شايد از ابتلا پيشگيري زيادي نکنند؛ يعني به احتمال زياد افراد مبتلا شوند، اما از بستري شدن و مرگ و مير بيش از 80 درصد پيشگيري ميکنند.

سهرابي با بيان اينکه البته عملکرد پيشگيري واکسن در برابر سويههاي جديد نيز وجود دارد، گفت از طرفي ايمني بدن ممکن است بعد از مدتي کاهش پيدا کند. بنابراين دزهاي يادآور واکسن کمک ميکنند تا سيستم ايمني بدن مجدد فعال شود و سطح آنتي بدن به حدي برسد تا مانع از ابتلاي مجدد شود.

برقراري دوباره محدوديتها ضروري نيست

معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با اشاره به اينکه سياستگذاري در زمينه ضرورت برقراري محدوديتها، برعهده ستاد کروناست، گفت: مشاهدات محيطي حاکي از آن است که فعلا نيازي به برقراري قرنطينه و محدوديتهاي شديد نيست. هرچند افراد ميتوانند، با رعايت پروتکلهاي بهداشتي و بهداشت فردي در کاهش موارد بيماري سهيم باشند. همچنين تجربه ساير کشورها نشان داده است که اين سويه چندان شديد نشده که نياز به بازگرداندن محدوديتهاي شديد باشد؛ اما از آنجايي که سويههاي کرونا غيرقابل پيش بيني است، بايد همواره محتاط باشيم.

اهميت رعايت پروتکلها و بهويژه پوشش ماسک

سهرابي با بيان اينکه همه مردم در کنار واکسيناسيون حتما ساير پروتکلهاي بهداشتي همچون ماسک زدن، رعايت فاصله اجتماعي، شستوشوي دستان و … به خصوص در زمان شروع موج جديد بايد رعايت کنند، يادآور شد: نبايد منتظر نارنجي و قرمز شدن شهرها باشيم تا آنگاه پروتکلها را رعايت کنيم. همه ما از الان بايد پروتکلها را رعايت کنيم تا در آينده به وضعيت نارنجي و قرمز دچار نشويم و آن وضعيت بحراني پيش نيايد. لذا از مردم خواهشمنديم در فضاي عمومي و سربسته مانند مترو، اتوبوسها، پاساژها، مکانهاي ارائه دهنده خدمت و … حتما ماسک بزنند. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه در سويه جديد کرونا، بيماري در اطفال بيشتر مشاهده شده است، گفت: لذا کودکان از اهميت باليني ويژهاي در اين دوره برخوردارند. با وجود اينکه دو سال از کرونا گذشته است، اما همچنان اطلاعات کافي از آن نداريم که در آينده عوارض بيماري چه خواهد بود. بنابراين با پيشگيري از ابتلا به بيماري از عوارض بعدي آن پيشگيري خواهيم کرد.

علائم سرماخوردگي کرونا تلقي ميشود

دکتراي تخصصي پزشکي اجتماعي با بيان اينکه در شرايطي که اپيدمي کرونا وجود دارد، بايد علائمي نظير تب، آبرزش بيني و … را مبني بر آن گذاشت؛ مگر خلاف آن ثابت شود، گفت: در کرونا نيز به همگان ثابت شد افرادي که داراي علائم سرماخوردگي بودند عمدتا کرونا داشتند. با توجه به اينکه افراد تا حد ممکن بهداشت فردي و پروتکلها را رعايت ميکنند، در اين مدت آمار ابتلا به سرماخوردگي و آنفلوانزا به شدت کاهش يافته است. بنابراين با مشاهده علائم سرماخوردگي بايد فرض را بر کرونا گذاشت و پنج تا هفت روز خود را قرنطينه کنند تا بهبودي حاصلشود.

سهرابي در ادامه خاطرنشان کرد: بايد بدانيم که همه در برابر سلامت يکديگر مسئوليم و اين عدم توجه به حق ساير شهروندان است که بيماري خود را سرماخوردگي دانسته، پروتکلها را رعايت نکنيم وديگران را آلوده کنيم. البته اگر آن شخص آلوده شده از قبل بيماري زمينهاي نيز داشته باشد، موجب عوارض بدتر و شديدتر کرونا در او خواهد شد. ايسنا

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه