فرش بيدگينه؛ نماد قدمت استان زنجان

عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان گفت: فرش بيدگينه از قديميترين و اصيلترين فرشهاي استان زنجان و نماد قدمت اين منطقه است.

مسلم جاسمي شامگاه پنجشنبه در چهاردهمين نشست علمي فصلي انجمن دوستداران تاريخ و فرهنگ زنجان، با اشاره به قدمت هنر فرشبافي در ايران، عنوان کرد: از ديرباز مهمترين رکن درآمدزايي در ايران در حوزه صنايعدستي بوده و کارگاههايي که به حمايت دربار و پادشاهان ساخته شده بود، محل طراحي و توليد فرشهاي دستبافت بودهاند و دستبافتههاي مختلف مانند گليم، فرش و حصير باعث شد ايران از دوران باستان به ويژه دوران ساسانيان در زمينه صنايعدستي، بازار قدرتمندي در جهان داشته باشد. وي با اشاره به نقطه اوج صنايعدستي و دستبافته در ايران باستان، اظهار کرد: ايران همواره يکي از قطبهاي مهم زمينه نساجي و دستبافته بوده و بعد از اسلام و به خصوص در دوره صفويه و شاه عباس صفوي، صنعت فرش به اوج درخشش خود رسيده است.

جاسمي با اشاره به يکي از نکات شاخص ايران در حوزه توليد فرش، بيان کرد: ايران به لحاظ جغرافيايي در شرايط منحصر به فردي قرار دارد، به طوري که در جنوب ايران به دليل شرايط جوي گرم و خشک بيشتر دستبافتهها از نوع حصير و از جنس برگ درخت خرما است و در اين همين زمان در مناطق شمالغرب ايران به دليل شرايط کوهستاني، عمده فرشها از جنس پشم گوسفند و ضخيم و رنگارنگ است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت نقوش و تزئينات فرش در مناطق مجاور، افزود: در فرش ايراني عمده نقوش و تزئينات از فرهنگ، آداب و رسوم بافندگان و منطقه بافندگي نشأت گرفته است، به طوري که حتي در دو روستاي مجاور هم نقوش ريزبافت فرشهاي توليدي متفاوت است. جاسمي با اشاره به ويژگيهاي فرش بيدگينه زنجان، تصريح کرد: متاسفانه منابع مستند در مورد اين فرش اصيل بسيار اندک است و اطلاعات جامعي درباره نقش ابتدايي و اصيل فرش بيدگينه وجود ندارد. در حال حاضر از چهار نقش عمده بيدگينه فقط نقش «چهار ماهي» به دليل وجود بازار فروش، بافته ميشود و سه طرح ديگر به فراموشي سپرده شده است.

وي با اشاره به لزوم احيا و حفظ اين فرش کهن و با اصالت، بيان کرد: مهمترين کاري که بايد در اين زمينه انجام شود، احياي پيشينه فرهنگي اين فرش است، به همين خاطر در صدد هستيم که اين نماد فرهنگ و هنر استان زنجان را ابتدا در سطح کشوري و سپس در سطح جهاني به ثبت برسانيم تا دستمايه فراموشي نشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه