بارش‌هاي سيل‌آسا و نادر در امارات و قطر

در يک رويداد طبيعي نادر، قطر و امارات متحده عربي تاثير بارانهاي شديد قرار گرفتند. اتفاقي که باعث جاري شدن سيل در خيابانها شد و بسياري از ساکنان را مجبور کرد در مقابل سيل غيرعادي تابستاني به هتلها پناه ببرند. اين شرايط نامساعد آب و هوايي همچنين اداره هواشناسي امارات متحده عربي را بر آن داشت تا با توجه به «رويدادهاي آب و هوايي خطرناک» که انتظار ميرود ادامه يابد، هشدار قرمز صادر کند. همچنين شبکه العربيه انگليسي گزارش داد که اداره مديريت بلاياي امارات متحده عربي با بيش از 20 هتل هماهنگ مي کند تا 827 واحد را فراهم کند که بتواند بيش از 1885 نفر را که در اثر سيل آواره شده اند، در خود جاي دهد. به گفته سازمان مديريت بلايا، حداقل 870 نفر در شارجه و فجيره نجات يافتند و حداقل به 3897 نفر در مجموع سرپناه داده شده است. اين رسانه گزارش داد که هيچ تلفات يا جراحت جدي ثبت نشده است، زيرا خسارات فقط مادي بوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه