خداحافظي کرمانشاهي از داوري

رضا کرمانشاهي داور برجسته فوتبال ايران از قضاوت حرفهاي کنار کشيد.

رضا کرمانشاهي داور 44 ساله فوتبال ايران در حاشيه سمينار دانش افزايي داوران گفت: از فدراسيون فوتبال که من را جهت آمادگي براي قضاوت به کلاس ليگ برتري دعوت کردند، تشکر ميکنم اما من با توجه به شرايطي که دارم، دوست دارم يک جوان جاي من را بگيرد و بتوانند از يک جوان تازه نفس به جاي من استفاده کنند. اين داور 44 ساله با اعلام بازنشستگي اظهار داشت: امروز هم اعلام ميکنم که از دنياي داوري خداحافظي ميکنم. انشاله اين اتفاق در يک بازي رسمي بيفتد تا اين خداحافظي را به صورت رسمي هم اعلام کنم. کرمانشاهي در خصوص دلايل اين خداحافظي عنوان کرد: علت آن هم فضاي کنوني است که خسته شديم. از وقتي فضاي مجازي آمده زندگي را به کام ما تلخ کرده و فشار و استرس زيادي وارد ميکند. شرايط سني من هم طوري است که تحمل فشار زياد را ندارم و دوست دارم زندگي آرام را کنار خانواده تجربه کنم.

او در پاسخ به اين سوال که آيا با خداداد افشاريان اين موضوع را در ميان گذاشته، گفت: هنوز با کسي در ميان نگذاشتم اما خودم به اين نتيجه رسيدم. لازم به ذکر است رضا کرمانشاهي از سال 1389 در سطح اول فوتبال ايران قضاوت کرده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه