انتقال جنجالي از ذوب‌آهن به پرسپوليس

باشگاه پرسپوليس در ششمين خريد ليگ برتري در پنجره تابستاني، سينا اسدبيگي را بهخدمت گرفت تا با ثبت خريدي غافلگيرکننده پست هافبک دفاعي خود را تکميل کند. سينا اسدبيگي در حالي به پرسپوليس آمده که دو فصل پيش با باز کردن دروازه حامد لک روي اشتباه مرگبار اين دروازهبان نام خود را بيش از پيش مطرح کرد اما با اين حال هميشه بهعنوان يک بازيکن متوسط در ترکيب سبزپوشان اصفهاني حضور داشت و کسي تصور اين انتقال بزرگ را برايش نميکرد.

پرسپوليس در پست هافبک دفاعي پس از جدايي رضا اسدي و محمد شريفي، ضعف محسوسي را احساس ميکرد که اين موضوع پس از مصدوميت کمال کاميابينيا و وحدت حنانوف به اوج خود رسيد؛ قرمزها در طول نقل و انتقالات مذاکره رسمي با مهدي حسيني و محمد خدابندهلو انجام داده بودند اما هيچيک به نتيجه نرسيد تا يحيي گلمحمدي نسبت به عدم جذب هافبک دفاعي نارضايتي خود را اعلام کند. پس از ناکامي در جذب اين دو بازيکن، پرسپوليس در شرايطي اسدبيگي را جذب کرد که اين بازيکن 25 ساله است و يکي از سهميه بزرگسالان پرسپوليس را اشغال خواهد کرد و همچنين خريد ليگ برتري محسوب ميشود؛ ششمين خريد ليگ برتري که تنها يک سهميه ديگر را براي پرسپوليس باقي ميگذارد. سهميهاي که ممکن است بهصورت موثر استفاده نشود.  ذوب آهن از اين انتقال شکايت کرده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه