«داوود سياح» سرپرست روابط عمومي بيمه ايران شد

داوود سياح به عنوان سرپرست روابط عمومي و امور بين الملل شرکت بيمه ايران منصوب شد

حسن شريفي، رئيس هيات مديره و مدير عامل بيمه ايران، داوود سياح را به عنوان سرپرست روابط عمومي و امور بين الملل اين شرکت منصوب کرد.

مرکز فابا اين انتصاب را به داوود سياح تبريک گفته و براي ايشان آرزوي موفقيت در مقام جديد خود دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه