آمریکا عامل وخامت وضعیت در لبنان است


دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا تاکید کرد: آمریکا با حمایت از رژیم آپارتاید صهیونیستی و دخالت در کشورهای منطقه موجب وخامت وضعیت در آنها از جمله لبنان شده است.  
محمدصادق فضلی در حساب کاربری خود در توییتر و در واکنش به بیانیه کاخ سفید درباره لبنان و تمدید وضعیت اضطراری درباره این کشور نوشت: آمریکا با حمایت از رژیم آپارتاید صهیونیستی و دخالت در کشورهای منطقه موجب وخامت وضعیت در آنها از جمله لبنان شده است. وی با طرح این سؤال که بیانیه کاخ سفید چه کمکی به لبنان می‌کند؟ اظهار داشت: حمایت از متجاوزین و غارت منابع زمینی و دریایی لبنان را متوقف کنید.
دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا ادامه داد: در کنار ملت شریف و مقاوم لبنان مقابل زورگویی خواهیم ایستاد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه