لکه های خون روی فرش راز قتل را فاش کرد

گروه حوادث/ لکههاي خون روي فرش و تحقيقات پليسي راز قتل مرد ميانسال را که جسدش در صندوق عقب خودرواش پيدا شده بود پس از 8 ساعت فاش کرد. ساعت 6 بعد از ظهر سهشنبه 4 مرداد، بهدنبال گزارش رها شدن يک خودروي ال 90 در يکي از خيابانهاي محدوده نبرد، مأموران کلانتري 132 وارد عمل شدند. بررسيها نشان ميداد درهاي خودرو باز بوده و داخل صندوق عقب، جسد مردي 55 ساله قرار داشت. بررسيهاي اوليه متخصصان پزشکي قانوني زمان مرگ را حدود 4 ساعت قبل از کشف جسد و علت اوليه مرگ را ضربه چاقو اعلام کردند. با استعلام شماره پلاک خودرو، هويت صاحب آن مشخص شد. در تحقيق از خانواده مقتول مشخص شد او صبح خانه را ترک کرده تا به محل کارش که يکي از ادارات دولتي بود برود و بعد از آن ديگر خبري از او نداشتهاند. مأموران به بازبيني دوربينهاي مداربسته اطراف محل سرقت پرداختند. در بازبيني دوربينها تصوير دو مرد که يکي از آنها جوان و ديگري ميانسال بود بهدست آمد. با شناسايي هويت پسر جوان پس از هماهنگيهاي قضايي با بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، کارآگاهان راهي خانه پسر 19 ساله شده و تنها 8 ساعت پس از کشف جسد او را بازداشت کردند.

سرنخي از جنايت

پسر جوان در تحقيقات اوليه منکر قتل شد اما زماني که کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي پايتخت وارد خانه او در جنوب تهران شدند در بازرسي از خانه متوجه لکههاي خون روي فرش شدند که به تازگي شسته شده بود. بلافاصله از لکههاي شسته شده نمونهبرداري شد و در آزمايشات صورت گرفته از سوي متخصصان تشخيص هويت و تطبيق با دياناي مقتول، مشخص شد که لکههاي خون متعلق به مقتول است.

اعتراف به جنايت

پسر جوان که چارهاي جز بيان حقيقت نداشت، گفت: مقتول دوست پدرم بود مدتي قبل از او درخواست دو ميليون تومان پول به عنوان قرض کردم. او هم اين مبلغ را به من داد. بعد از مدتي او بدهياش را خواست اما من قادر به پرداخت آن نبودم. روز حادثه او را به خانهمان دعوت کردم تا در اين مورد با او صحبت کنم. ساعت دو بعد از ظهربود که وي وارد خانهمان شد و سر همين موضوع باهم جر و بحث کرديم ناگهان من عصباني شدم و يک ضربه چاقو به او زدم. او خونين روي زمين افتاد و تازه متوجه شدم چه اشتباهي کردهام. همزمان پدرم رسيد و با ديدن جسد خونين او، کمک کرد تا جنازه را داخل صندوق عقب خودروي مقتول گذاشته و در حوالي نبرد رها کنيم. با اعتراف پسر جوان به قتل، پدر وي نيز بازداشت شد و در اختيار کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار داده شدند و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه