سیلاب‌های اخیر 5/9 میلیون مترمکعب به ذخایر آبی استان تهران اضافه کرد

مدير دفتر بهرهبرداري و نگهداري از تأسيسات آبي و برقآبي شرکت آب منطقهاي تهران گفت: سيلابهاي اخير حدود 9.5 ميليون متر مکعب به ذخاير آبي استان تهران اضافه کرده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو، محمد شهرياري افزود: با استقرار سامانه بارشي از هفته گذشته در استان تهران، حجم آب ورودي به مخازن سدهاي تأمين کننده آب استان تهران تا حدودي بهبود يافت. وي ادامه داد: از 5 مرداد تا 8 مردادماه حدود 23.3 ميليمتر بارش در سطح استان به وقوع پيوسته است.

شهرياري افزود: اين رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته و متوسط بلند مدت با افزايش چشمگيري مواجه بوده است. مدير دفتر بهرهبرداري از تأسيسات آبي و برقآبي شرکت آب منطقه اي تهران با اشاره به بارش 203.4 ميليمتري از ابتداي سال آبي تاکنون گفت: اين رقم در مقايسه با ميزان 273.5 ميليمتري متوسط بلند مدت بيانگر کاهش 25.6 درصدي بارش ها در استان تهران است.

وي در باره شرايط مخازن سدهاي تأمين کننده آب استان تهران گفت: در حال حاضر 565 ميليون متر مکعب آب در مخازن سدهاي پنجگانه تامين کننده آب استان تهران ذخيره شده است که اين حجم  در روز مشابه سال گذشته 681 ميليون متر مکعب بوده است.

شهرياري خاطرنشان کرد: همچنين ورودي آب به مخازن سدهاي استان تهران نسبت به مردادماه سال گذشته با افزايش خوبي روبه رو بوده است به طوري که در 7 روز ابتدايي مردادماه سال گذشته ميزان ورودي 11.8ميليون مترمکعب بوده اما اين حجم در هفت روز ابتدايي مردادماه سال جاري با 77 درصد افزايش به 21 ميليون متر مکعب رسيد.

وي گفت: بارندگيها و سيلاب هاي روزهاي اخير بيشترين تاثير را روي سد ماملو داشته به طوري که وضعيت ذخيره آب اين سد 5.5 ميليون متر مکعب بهبود يافته است.

اين مقام مسوول گفت:همچنين با بارش هاي اخير ذخاير سدهاي لار 1.6ميليون متر مکعب، لتيان يک ميليون متر مکعب، طالقان 1.2 ميليون متر مکعب  و اميرکبير کمتر از يک ميليون متر مکعب افزايش يافته است.

مدير دفتر بهره برداري از تأسيسات آبي و برقآبي شرکت آب منطقهاي تهران در پايان گفت؛ بارشها و سيلابهاي اخير در مجموع حدود 9.5ميليون متر مکعب وضعيت ذخاير آبي استان را بهبود بخشيده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه