آمادگی تهران برای بازگشت سریع به میز «وین»

باقری: ایده‌های پیشنهادی خود را برای جمع‌بندی سریع مذاکرات وین ارائه دادیم

معاون سياسي وزير امور خارجه گفت: ‏ما ايدههاي پيشنهادي شکلي و محتوايي خود را بهمنظور هموار ساختن مسير براي جمعبندي سريع مذاکرات وين، به طرفهاي مقابل ارائه داديم. علي باقري مذاکره کننده ارشد ايران عصر روز يکشنبه در صفحه توييتر خود نوشت :«‏ما ايدههاي پيشنهادي شکلي و محتوايي خود را بهمنظور هموار ساختن مسير براي جمعبندي سريع مذاکرات وين، که با هدف اصلاح يک شرايط پيچيده خسارتبار ناشي از خروج يکجانبه و غيرقانوني آمريکا آغار شده، به طرفهاي مقابل ارائه داديم. ما بهصورت نزديک با شرکاي برجامي خود، بهويژه هماهنگکننده، بهمنظور ارائه فرصتي ديگر به آمريکا براي نشاندادن حسن نيت و مسؤوليتپذيري خود کار ميکنيم. ايران آماده جمعبندي مذاکرات در مدت زمان کوتاهي است، اگر طرف مقابل نيز آماده اقدام مشابه باشد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه