نگاه به شرق باید راهبردی باشد

سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با بيان  اينکه موازنههاي راهبردي در منطقه و جهان از غرب به سمت شرق در حال تغيير است، گفت: امروز نگاه قاطبه ملتهاي منطقه از جمله جهان عرب ديگر مثل گذشته، نگاه به غرب نيست.  به گزارش ايسنا، ناصر کنعاني در ديدار علاء الدين بروجردي رئيس انجمن دوستي ايران و چين و اعضاي هيات مديره اين انجمن گفت: امروز قاطبه ملتهاي منطقه نگاهي منفي به آمريکا دارند و دولتهاي عربي در حال ريل گذاري براي موازنه سازي در روابط خود با آمريکا، چين و روسيه هستند.  کنعاني با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب به موضوع نگاه به شرق گفت: نگاه به شرق در ايران و تقويت روابط با کشورهاي شرقي از جمله چين بايد يک نگاه راهبردي و نه صرفا يک رويکرد تاکتيکي در برابر غرب باشد.

سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با اشاره به ظرفيت هاي انجمن دوستي ايران و چين، افزود: يکي از موضوع هاي مهمي که اين تشکل مردم نهاد مي تواند انجام دهد، کمک به اصلاح نگاه ها در داخل کشور به سمت شرق و معرفي صحيح ظرفيت هاي فراوان اقتصادي واشتراکات فرهنگي با شرق از جمله چين است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه