ماست 300 هزار توماني گران نيست؟!

آرمان امروز| افزايش قيمت لبنيات در يک سال اخير که در برخي از محصولات تا دو برابر نيز رسيده کاهش بيش از 20 درصدي سرانه مصرف را رقم زده است. در واقع کاهش تقاضا در حالي رقم خورده که توليدکنندگان لبينات همچنان به قيتهاي کنوني معترض بوده و با توجيهات مختلف سعي دارند تا از زير بار 4 قلم محصولي که مشمول قيمت گذاري دستوري مي شود شانه خالي کنند؛ به طوريکه حتي الزام براي تخصيص 50 درصد از شير خام براي توليد اين محصولات نيز با اعتراض و واکنش لبنياتي ها همراه شد و بارها توليد دستوري را مذموم دانستند اما علي رغم تمامي امتيازاتي که دولت به اين بخش از توليد مي دهد متاسفانه شاهد گراني برخي از اقلامي هستيم که عملا مصرف آنها را محدود به عده اي خاص مي کند چرا که اقشار و دهک هاي پايين جامعه امکان خريد يک سطل ماست يک کيلويي با ميانگين قيمت 162 هزار توماني را نداشته که گاها تا 300هزار تومان نيز مي رسد .

لبنيات بيشترين شکايتهاي مردمي را نسبت به گرانفروشي دارد. اين را رئيس سازمان تعزيرات حکومتي ميگويد. احمد اصانلو درباره افزايش قيمت لبنيات عنوان کرد که چهار کالاي لبني از سوي ستاد تنظيم بازار قيمتگذاري شد. بر همين اساس مابقي کالاهاي لبنياتي بايد با قيمت 31 ارديبهشتماه سال جاري عرضه ميشد. اما برخي واحدهاي توليدي لبنيات، تصور ميکنند که قيمتگذاري مختص چهار کالاست و کالاهاي ديگر را بدون رعايت ضوابط قيمتگذاري عرضه ميکنند.در اين رابطه بررسي قيمتها در بازار از رشد قابل توجه قيمتها حکايت دارد بهطوري که بررسي قيمتها در بازار حاکي از آن است که هر دبه ماست همزده سبو هراز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 هزار و 300 تومان گران و هر دبه ماست سوئيسي دومينو نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 هزار تومان گران شده است. ماست دو کيلويي صباح با چربي 2/3 درصد نيز با نرخ 325 هزار تومان عرضه ميشود. يعني هر کيلو از اين ماست 162 هزار و 500 تومان قيمت دارد!

اواخر خرداد ماه ستاد تنظيم بازار به کارخانههاي لبني مهلت يک هفتهاي داد تا توليد چهار قلم محصول لبني را 50 درصد افزايش دهنداما با گذشت چند هفته همچنان کمبود اين محصولات در بازار مشهود است.

که نشان مي دهد لبنياتيها تمايلي براي اجراي اين مصوبه ندارند؛ چرا که به گفته سخنگوي انجمن  لبنيات کم بودن حاشيه سود اين چهار قلم کالاي لبني، باعث ميشود تا فروشگاهداران انگيزهاي براي سفارش اين کالاهاي لبني نداشته باشند و نمي توان مغازهدار را مجبور به فروش اين محصولات کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه