پرستاراني که تعديل شدند به کار بازمي‌گردند


رئيس کل سازمان نظام پرستاري با اعلام اين که در رابطه با پرستاران 89 روزه، طرحي‌ها و تمديد طرحي‌ها و پرستاراني که تعديل شدند خبرهاي خوبي داريم؛ گفت: در مجلس روي اين مباحث کار شده و ان‌شاءا... اين پرستاران مشمول قانون شده و به کار برمي‌گردند که اين علاوه بر 52 هزار استخدامي است که در سال‌هاي پيش مجوز آن گرفته شد.
به گزارش ايسنا، محمد ميرزابيگي گفت:  من بارها در زمان تصويب معاونت پرستاري در نهاد رياست جمهوري اين نکته را متذکر مي‌شدم که فعل درمان در معاونت درمان وزارتخانه وجود دارد؛ فعل بهداشت در معاونت بهداشت، فعل آموزش در معاونت آموزشي و بحث دارو و تجهيزات پزشکي در معاونت دارو وجود دارد؛ اما متولي مراقبت‌هاي سلامت براي مردم در سطح جامعه، بيمارستان‌ها و در تمام سطوح اول و دوم و سوم، چه کسي است؟ پرستاري عامل به علم پرستاري و صاحب مراقبت‌هاي پرستاري از مرحله ارتقاي سلامت و پيشگيري از بيماري‌ها تا درمان و بازتواني است. ميرزابيگي افزود: دانايي در دانشگاه‌ها و توانايي در کارآموزي‌ها شکل مي‌گيرد و سازمان نظام پرستاري بر اساس استانداردهاي خدمتي، نظارت‌هاي قانوني را انجام مي‌دهد و رگولاتور است. از ميان 50 تا 60 وظيفه‌اي که برعهده سازمان نظام پرستاري است و در قانون ذکر شده نيز يکي، پيگيري مطالبات پرستاران است.  به گفته رئيس سازمان نظام پرستاري، قانون تعرفه گذاري به صورت ميانگين 10 درصد به درآمد بيمارستان‌ها اضافه خواهد کرد و پرستاران نيز افزايش بهره‌مندي خواهند داشت. وي با اعلام اين که در رابطه با پرستاران 89 روزه، طرحي‌ها و تمديد طرحي‌ها و پرستاراني که تعديل شدند خبرهاي خوبي داريم؛ تصريح کرد: در مجلس روي اين مباحث کار شده و ان‌شاءا... اين پرستاران مشمول قانون شده و به کار برمي‌گردند که اين علاوه بر 52 هزار استخدامي است که در سال‌هاي پيش مجوز آن گرفته شد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه