فکر مي‌کردند واکسن برکت را چين داده است

محقق اصلي تيم توليد واکسن کوو ايران برکت مي‌گويد: اگر دارو و واکسني از خارج کشور وارد شود، مردم نگاه خوبي به آن دارند، اما نگاه‌شان به توليدات خودمان بريده شده است. دليلش هم اين است که ما خودمان را باور نداريم. مينو محرز به همشهري آنلاين افزود: خيلي از مردم فکر مي‌کنند که واکسن برکت را از چين آوردند و در ايران پُر کرده‌اند. چرا چنين فکري بايد کرد؟ ما که 50 سال پيش بهترين واکسن‌ساز منطقه بوديم. موسسه واکسن رازي در دنيا معروف بود. من فکر مي‌کنم بي‌اعتمادي مردم از ناآگاهي ايجاد مي‌شود. همچنين تبليغات افراد و گروه‌هاي ضد واکسن در فضاي مجازي باعث اين بي‌اعتمادي شده و موجب شده که خودمان را باور نداشته باشيم. بايد فرهنگسازي شود که ما در واکسن‌سازي عالي بوديم، مدتي اين روال متوقف شده و حالا داريم دوباره واکسن مي‌سازيم. همه کارها - از صفر تا صد - را هم در خود ايران انجام مي‌دهيم.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه