هدف «صدر» انحلال شوراي عالي قضائي عراق است

صدر مسئوليت ناکامي‌اش در تحقق پروژه «اکثريت ملي» را متوجه رئيس شوراي عالي قضائي عراق مي‌داندبا دومين اقدام براي تصرف مجلس عراق ظرف 72 ساعت «مقتدي صدر» تلاش مي‌کند که با پايان دادن به معادله سياسي حاکم بر عراق، قدرت خود را در مرحله انتقالي تضمين کند.
به گزارش «الشرق الاوسط» در روزهاي گذشته صدها نفر از آشوبگران وابسته به مقتدي صدر با همراهي برخي چهره‌هاي سياسي جريان صدر به منطقه خضراء حمله کردند و پس از کنار زدن ديواره‌هاي سيماني به سمت مجلس رفتند و در نهايت مجلس را گرفتند. چهره‌هاي نزديک به صدر تأکيد مي‌کنند که تحصن هواداران صدر در مجلس طولاني خواهد بود. گروهي از اين آشوبگران بعد از تصرف مجلس به سمت شوراي عالي قضائي راه افتادند تا آن را محاصره کنند. اين يکي از اهدافي است که صدر براي مديريت مرحله انتقالي لازم مي‌داند از صحنه حذف کند. روشن است که صدر مسئوليت ناکامي‌اش در تحقق پروژه اکثريت ملي را متوجه رئيس شوراي عالي قضائي عراق مي‌داند. منابع نزديک به مقتدي صدر تأکيد مي‌کنند که انحلال شوراي عالي قضائي «از مطالبات اصلي» صدر است. اين مطالبه موجب مي‌شود که بتوان تحرکات آشوب‌طلبانه به رهبري صدر را تلاش براي «انقلاب» عليه نظام سياسي کشور به منظور به دست گرفتن کامل آن و تحميل تغييرات بنيادين در آن دانست. به نظر مي‌آيد که تحرکات صدري‌ها تا زماني که رئيس آنان به خواست‌هايش نرسد متوقف نخواهد شد. به گفته چهره‌هاي نزديک به صدر، وي خوستار «الغاي قانون اساسي، تشکيل دولتي بدون حضور کساني که صدر آنان را “فاسد” مي‌خواند، برکناري رئيس شوراي عالي قضائي» است.
در دو روز گذشته، صدري‌ها در اعلام مقاصد خود پرده‌پوشي را کنار گذاشتند.
با توجه به نظام قدرت در عراق که مبتني بر شبکه درهم‌پيچيده‌اي از منافع متقابل است، مسيري که صدر پيش گرفته متهورانه و ماجراجويانه به نظر مي‌آيد و موفقيت او معنايي ندارد جز «انقلاب» در ترسيم دوباره نقشه سياسي شيعيان به ترتيبي که صدر تنها بازيگر آن باشد. البته بايد ديد که پاتک اعضاي چارچوب هماهنگي نيروهاي سياسي شيعه و همچنين گروه‌هاي مسلح عراقي به صدر چه خواهد بود. به لحاظ سياسي، احتمال موفقيت چارچوب هماهنگي در تشکيل و تثبيت دولت جديد بدون جلب رضايت مقتدي صدر بالا نيست. اين نمايش قدرت صدر عرصه را براي مطرح کردن چهره‌هاي مقبول براي نخست‌وزيري از جانب چارچوب هماهنگي محدود کرده است. به خصوص که صدر ديگر به صراحت نشان داده که اجازه تشکيل دولت از جانب چارچوب هماهنگي را نخواهد داد.
ترديدي نيست که گروه‌هاي عضو چارچوب هماهنگي که شاخه‌هاي مسلح دارند در اين ميان خود را هدف اصلي همه برنامه‌هاي صدر مي‌بينند و ترديدي ندارند که اصل برنامه صدر حذف آنان از صحنه است. با اين همه، بسيار بعيد است که اين گروه‌ها بدون هماهنگي و موافقت ايران وارد فاز مواجهه مسلحانه با صدر شوند و در اين ميان نحوه تعامل ايران با پرونده اهميت سرنوشت‌ساز خواهد داشت.
ورود آسان هواداران صدر به مجلس باعث مي‌شود که نحوه تعامل همه طرف‌ها با وي با احتياط فراوان نسبت به ايجاد هرگونه درگيري باشد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه