شکايت آخوندي به استيناف

محمد آخوندي با طرح شکايت در کميته استيناف به دنبال حضور در جمع نامزدهاي انتخابات است. در حاليکه کمتر از يک ماه تا انتخابات فدراسيون فوتبال باقي مانده، اسامي نامزدهاي نهايي همچنان محل مناقشه است و سه کانديداي انتخابات يعني عليرضا اسدي، محمد آخوندي و واعظ آشتياني به دنبال اين هستند تا نام خود را در ليست نهايي قرار بدهند. در تازهترين تحول محمد آخوندي با ارسال لايحه به کميته استيناف به دنبال تجديدنظر درباره وضعيت خود است و تلاش ميکند تا با اين لايحه به جمع نامزدهاي نهايي برسد. اين در حالي است که حضور عزيز اله محمدي، ميرشاد ماجدي و مهدي تاج نهايي شده و در صورت اضافه شدن هر يک از اين سه نامزد، تنور انتخابات داغتر خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه