توضیحات پزشکیان درباره اجرای طرح دارویاری

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به تبيين دلايل ايجاد اشکالات در اجراي طرح داروياري پرداخت.

مسعود پزشکيان در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اجراي طرح داروياري اظهار کرد: در تئوري يک حرفي ميزنند که در عمل ديده نميشود؛ مردم در خريد دارو با قيمتهاي زياد مواجه بوده و از طرفي بعضا از نبود دارو دچار مشکل ميشوند وقتي با آقايان صحبت ميکنيم ميگويند قرار است فلان کار انجام شود اما در واقعيت اين کار رخ نميدهد. وي ادامه داد: براي فهميدن اين موضوع کافي است که به صورت رندوم به داروخانهها رفته و از مردم اين سوال را بپرسيم که چقدر توانستهاند داروهاي مورد نيازشان را به دست آورند. وضعيت فعلي يک واقعيت تلخ است که از قبل هم نتايجاش مشخص بود که ممکن است با اجراي حذف ارز ترجيحي چنين اتفاقي رخ دهد. اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي درباره علت بروز مشکلاتي در اجراي طرح داروياري اظهار کرد: علت آن است که يا پول ندارند و يا اينکه دير به دير پول ميدهند و يا اصلا درست پول نداده و به مريض ميگويند که بعدا بيا پولت را بگير! وي يادآور شد: اين مشکل حتي در زماني که من وزير بودم هم وجود داشت؛ روند به اين صورت است که مثلا منابعي براي سوختگي اختصاص ميدهند اما منابع اختصاص داده شده براي 10 مورد داروي سوختگي است؛ حال اينکه 100 مورد سوختگي رخ مي دهد و در نتيجه براي پرداخت 90 مورد ديگر با مشکل مواجه ميشوند، اين يعني مابهالتفاوت خيلي بيشتر از منابع تخصيص داده شده است؛ تازه به فرض آنکه منابع را تازه اختصاص دهند. پزشکيان در تبيين پيشنهادش براي اجراي درست طرح داروياري گفت: بايد اين کارها را دولت قبل از حذف ارز ترجيحي انجام ميداد که هم ريال کافي در اختيار توليد کنندگان دارو قرار داده تا مواد اوليه خريداري کنند و هم به درستي سيستم پزشک خانواده و ارجاع را پياده کرده تا ارتباط مالي بين بيمار و پزشک و داروخانه کلا قطع ميشد. وقتي سيستم را درست نميکنند و همه چيز به صورت فرآيند ديده ميشود وضعيت اين شده که مواردي ناديده گرفته شده و چنين مشکلاتي به وجود ميآيد با اين وضعيت کماکان گراني دارو ادامه داشته و حتي در برخي موارد احتمال کمبود دارو هم است اين معنايي جز ادامه مشکلات ندارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه