ترکيدگي لاستيک هواپيماي تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد ديروز در فرودگاه شهيد هاشمينژاد مشهد دچار ترکيدگي لاستيک شد. حسن جعفري با اعلام اين خبر اظهار کرد: پرواز شماره 4310 شرکت هواپيمايي سپهران که با 130 مسافر از تهران عازم مشهد بود، پس از فرود در فرودگاه مشهد و خزش به سمت پارکينگ، در هنگام تاکسي دچار نقص فني شد. وي با اشاره به اينکه تمامي مسافران در سلامت به کامل به سر ميبرند، افزود: هر 2 لاستيک عقب اين هواپيما در اين نقص فني دچار ترکيدگي شده است. مدير روابط عمومي فرودگاه بينالمللي شهيد هاشمينژاد مشهد در پاسخ به اين سوال که آيا بروز نقص فني در فرودگاه شهيد هاشمينژاد مشهد به دليل نقص و خرابي باندهاي فرودگاه است يا خير، گفت: اگر باندهاي فرودگاه مشهد مشکلي داشت، اين هواپيما در باند دچار نقص فني ميشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه