اعتراف به جنايت با حلواي نذري

شامگاه 17 ارديبهشت سال 99 دختر جواني به نام سحر با پليس تماس گرفت و گفت: 2 روز قبل تلفني در حال صحبت با نامزدم مهران بودم که او يکباره گفت بعداً  با من تماس ميگيرد و تلفن را بدون خداحافظي قطع کرد. بعد از آن ديگر به تلفنهايم جواب نداد به خانهاش رفتم اما با اينکه خودرواش در پارکينگ است، در را باز نميکند. نگرانش هستم. با اظهارات دختر جوان مأموران کلانتري 146 حکيميه به خانه مهران رفتند و با هماهنگي قضايي وارد آپارتمان شدند، اما به محض ورود با جسد مهران در حالي مواجه شدند که دستهايش از پشت بسته شده و شالي دور گردنش گره خورده بود و به نظر ميرسيد که از خانه او سرقت هم شده است. همچنين در محل جنايت ظرف پر از حلوايي پيدا شد که نشان مي داد مجرمان به بهانه آوردن حلواي نذري وارد منزل مقتول شده اند. با اعلام خبر اين جنايت به بازپرس جنايي و شروع تحقيقات براي دستگيري عاملان جنايت، کارآگاهان به سراغ دوربينهاي مداربسته محدوده خانه مقتول رفتند و پس از بررسي مشخص شد که 3 مرد جوان به همراه يک زن وارد خانه مقتول شدهاند. پس از مدتي هم هراسان از خانه خارج شده و سوار خودروشان محل را ترک کردهاند. در ادامه تيم جنايي دريافتند مدتي است که مهران با مرد جواني به نام سعيد آشنا شده و با هم مشارکت کاري داشتهاند. بدين ترتيب به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي پايتخت، سعيد بازداشت شد. او ابتدا منکر جنايت بود اما وقتي در مقابل مستندات قرار گرفت، لب به اعتراف گشود و گفت قصدش کشتن مهران نبوده و قصد داشته با گرفتن سفته از او طلبش را پس بگيرد.  با دستگيري ساير متهمان و صدور کيفرخواست آنها در شعبه دوم دادگاه کيفري يک استان تهران محاکمه شدند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه