شفاف سازی وزارت آموزش و پرورش پیرامون گزارش آرمان امروز

تکذيب، پوزش و رفع سوء تفاهم

مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه «آرمان امروز» در 09/05/1401 باعنوان «سايه انتصاب يک داماد ديگر بر صندوق ذخيره فرهنگيان »جوابيه اي صادر کرد که در آن آمده است:

صندوق ذخيره فرهنگيان يکي از بنگاههاي خصوصي موفق  کشور است، اتهامات ناروايي عليه مديران و عملکرد اين مجموعهي متعلق به فرهنگيان عزيز کشور در شماره 3971  آن روزنامه مطرح شده که سراسر کذب است و پايه و اساسي ندارد.حساسيت نسبت به اتفاقها و انتصابها در سازمانهاي اقتصادي و عمومي شايسته و بجا ميباشد؛  اما صداقت دُر و گوهر گرانبهاييست که بايد توجه ويژهاي به آن داشت. حميد باقرنژاد دانشآموخته کارشناسي حسابداري و کارشناسي‌‌ارشد مديريت آيندهپژوهي است و در سال 1385 با خانوادهاي از ديار سيدالکريم شهر ري ازدواج نمودهاند و هيچ گونه رابطه سببي و نسبي با وزير محترم آموزش و پرورش ندارند.

ضمنا جناب آقاي دکتر نوري وزير محترم آموزش و پرورش نيز داراي سه فرزند پسر هستند و اصلا فرزند دختري ندارند.

همچنين بيان خبر کذب ديگر مبني بر توافق آقاي باقرنژاد با فروش زمين 25 هکتاري مربوط به شرکت پتروشيمي لاوان اعلام ميدارد، از زمان انتصاب مشاراليه، تاکنون قرارداد فروش زمين اسکله يا ساحل اختصاصي در موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان و شرکتهاي وابسته منعقد نگرديده است که فساد يا اشکالي را بتوان بر آن تصور کرد.

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در حال حاضر يکي از بنگاههاي خصوصي موفق در کشور است که دارايي آن متعلق به بيش از يک ميليون و 600 هزار نفر فرهنگي شاغل و بازنشسته است. اين موسسه با سرمايهگذاريهاي بزرگ مقياس در حوزههاي انرژي و پتروشيمي و شرکتهاي متعدد بورسي، ساختمان و خدمات سودآوري قابل توجه براي اعضا کسب ميکند به طوري که سود سال 1400 بالغ بر 3 هزار و 820 ميليارد تومان بوده است.

اين موسسه همچنين برنامههاي گستردهاي براي ارائه خدمات شايسته به اعضاي خود دارد و با استقرار تيم مديريتي جديد در مسير ثبات، افزايش سودآوري و توليد ثروت چشمگير قرار گرفته است. مجموعه اين اقدامات آيندهاي روشن را براي صندوق ذخيره فرهنگيان ترسيم کرده است.

بنابراين طرح هرگونه ادعاي واهي در خصوص موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان علاوه بر ايجاد ياس و نااميدي در ميان اعضاي فرهيخته موسسه، بر فعاليتها و سودآوري اين بنگاه بزرگ اقتصادي تاثير سوء دارد. بنابراين، لازم است اين روزنامه و ساير رسانههاي محترم از طرح ادعاهاي واهي و بدون سند و مدرک عليه موسسه خودداري کنند زيرا زيانهاي ناشي از چنين رفتارهايي به طور مستقيم متوجه اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان خواهد بود.

پاسخ آرمان امروز: تعامل سازنده با جامعه بزرگ فرهنگيان

دنياي امروز، يک دنياي شيشه اي است و با گسترش شبکه هاي اجتماعي و انتشار اخبار راست و دروغ، جامعه هر لحظه آبستن التهاب است. اين موضوع براي رسانه هاي رسمي کشور، روزهاي سختي را رقم زده، به نحوي که کار را براي خبرنگاران و رسانه هاي مکتوب و آنلاين بسيار سخت کرده است. در اين شرايط هرگونه اظهار نظر به سرعت در جامعه ايراني، که سطح اعتماد عمودي در آن کاهش پيدا کرده  را در خواهد نورديد و امواج خبري براي خبرنگاران و مديران رسانه شرايط سختي را به تصوير مي کشد، به نحوي که بايد بيش از گذشته به انتشار اخبار تسلط بيشتري داشته باشند. در اين ميان روزنامه «آرمان امروز» به عنوان رسانه اي مستقل و فارغ گرايشهاي جناحي و متشکل از تيم حرفه اي و با سابقه در رسانه هاي کشور، مي کوشد همواره منافع و مصالح ملي را بر همه امور ارجح بداند. اين روزنامه  براين تعهد است که با انتشار گزارش هايي که آرشيو آن به شکل کاغذي در خانه هاي مردم و روي ميز مديران و هم به شکل برخط در سايت روزنامه موجود است، رسالت رسانه اي خود را به بهترين شکل  و در چارچوب رسالت حرفهاي در هيئت ناظر بيطرف و منصف به تصوير بکشد . اين رسانه در بخش«سرويس جامعه» که مخاطبانش را در سطح خُرد و کلان جامعه انتخاب کرده، عملکرد مديران را در دو وجه مثبت و منفي به نقد کشيده و تعاملات مردمي را فارغ از نگاه احساسي مورد توجه قرار داده و سعي کرده از مخاطب قراردادن افراد به شکل مستقيم خودداري کند. در گزارش نهم مرداد 1401، با عنوان «سايه انتصاب يک داماد ديگر بر صندوق ذخيره فرهنگيان» موضوعي که باعث سوتفاهم شد، خبرنگار براساس تماس هاي مردمي با دفتر روزنامه دچار سوءتفاهم در باره وزير محترم آموزش و پرورش و شخص جناب «باقرنژاد» شد. در واقع گزارش از بررسي يک موضوع عمومي دور افتاد. اين اتفاق بيترديد در رويکرد اصولي روزنامه آرمان امروز جايي ندارد.اينجاست که بايد فرمايشات مولا علي (ع) که فرمودند: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيکَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَکَ مَا يَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا؛ اعمال برادر (يا خواهر) مسلمانت را بر نيکوترين وجه ممکن حمل کن تا دليلي بر خلاف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخني که راجع به برادر مسلمانت ميشنوي گمان بد مبر.» از اين رو هرگونه قصور خود را که به سهو انجام شده پذيرفته و از اين بابت عذرخواه هستيم.  بخش ديگر اين گزارش در رابطه با اقدام اين صندوق براي واگذاري زمين بود که اخبار اين گزارش در روز 19 ارديبهشت امسال و در بيش از 10 سايت خبري منتشر شده است. اما موضوعي که بايد در اصل ماجرا قرار مي گرفت و قطعا مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان اميد اصلي معلمان در دوران بازنشستگي است، منافع يک ميليون و 600 هزار نفر فرهنگي و شاغل و بازنشسته است که همواره نه تنها در اين رسانه بلکه ساير رسانه ها با همکاري و همفکري با مسئولان اين صندوق و وزارت آموزش و پرورش، سعي داشته اند  ازمنافع اين قشر زحمت کش و افرادي که شغل انبيا را برعهده دارند، صيانت کرده و اجازه ندهند حقي از اين قشر که وظيفه آينده سازي اين مرز پرگهر و وطن عزيزمان را برعهده دارند، تضييع شود. رسالتي ذاتي که بر دوش وزارت آموزش و پرورش و دولت محترم سيزدهم نيز سنگيني مي کند. به هرروي خانواده بزرگ «آرمان امروز»  پيرو درج مطلب «سايه انتصاب يک داماد ديگر بر صندوق ذخيره فرهنگيان» در شماره روز يکشنبه 9 مردادماه سالجاري اين روزنامه، براساس مستندات به دور از هر گونه رفتارعصبي و جنجال مجازي نظر به تکذيب محتواي مطلب توسط منبع خبري، به ويژه در ارتباط با جناب آقاي باقرنژاد، نائب رئيس هيات مديره سوابق اجرايي و نماينده ويژه وزير آموزش و پرورش در موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان مراتب عذرخواهي را اعلام مي دارد و اميدواريم تعامل سازنده و بيان مشکلات قشر بزرگ فرهنگيان با آن وزارتخانه محترم تا احقاق حق اقشار معلمان ادامه داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه