مسير بي انتهاي روابط تهران - بغداد

سفر اخير سردار اسماعيل قاآني به عنوان فرمانده نيروي قدس سپاه به عراق بار ديگر يکي از خبرهاي پر سروصداي محافل سياسي و رسانهاي کشورهاي منطقه و فرامنطقه اي شد که اين نشان از اهميت اين سفر و البته شخص سردار قاآني به عنوان جانشين سردار شهيد حاج قاسم سليماني دارد و از طرفي بيانگر اهميت بالاي روابط ميان تهران و بغداد از ديدگاه ديگر بازيگران منطقه اي و بين المللي است.

مدتي است وضعيت سياسي عراق به حالتي از ابهام و سردرگمي در آمده که ناشي از عدم اجماع سليقه و تفکر شخصيتها، گروهها و جريانات سياسي داخلي عراق در خصوص انتخاب نخست وزير و تشکيل دولت جديد متعاقب انتخابات پارلماني گذشته آن کشور است.

پُر واضح است هرچه که زمان بيشتري صرف شود بي آنکه دولت جديد عراق نخست وزير، رئيس جمهور و رئيس پارلمان خود را بشناسد، عراق و مردم آن بيشتر متضرر خواهند شد آن هم در اين شرايط که فساد اقتصادي مالي و اداري در سال هاي اخير زندگي مردم عراق را سخت و دشوار نموده است.

آنچه که عقلا، سياسيون و گروههاي مختلف عراقي اعم از کرُد، سني و شيعه بايد بيش از پيش به آن توجه داشته باشند آن است که فرصت سوزي هاي اخير آنها موجبات بيثباتي سياسي و امنيتي عراق را فراهم ميآورد و اين ميتواند منجر به سوء استفاده برخي از بازيگران خارجي بدخواه دولت و ملت عراق و البته عوامل داخلي آنها شود تا با بهره گيري از نيروها و هسته هاي مخفي داعش در عراق امنيت آن کشور را تحت شعاع قرار دهند که طبعاً در اين صورت، هزينه هاي گزافي متحمل دولت و مردم آن کشور خواهد شد.

در اين گفتار پيرامون موضوع فوق برخي نکات را مطرح خواهيم کرد که به شرح ذيل است:

- روابط ميان ايران و عراق يکي از عميقترين و نزديکترين روابط ميان آن ها و دولتها چه در منطقه و چه در ساير مناطق جهان است و شايد يکي از عوامل ايجاد حساسيت براي بدخواهان نيز همين سطح و کيفيت از روابط ميان تهران و بغداد است که تلاش هاي بسياري هم در سال هاي اخير در جهت کمرنگ کردن و تضعيف آن انجام شده که تاکنون با هوشياري دو طرف ناکام مانده است.

- وجود مرز مشترک 400 کيلومتري ميان دو کشور، مذهب، تاريخ و فرهنگ مشترک نيز از ديگر مولفه هاي نزديکي مردم دو کشور به يکديگر به حساب مي آيد که مي تواند ريشه روابط دو طرف را در حوزههاي مختلف تعميق کند.

- پس از سال 2003 تا به امروز با توجه به کنار رفتن رژيم بعث و صدام از ساختار قدرت عراق، مسئولين فعلي اين کشور که زماني تحت عنوان معارضين صدام در ايران حضور داشتند بر مسند قدرت نشسته اند که اين مهم سبب نزديکي شخصيتي و فکري آنها با تهران گشته است.

- سال هاي حضور تروريست هاي داعش در عراق و شرايط بسيار بي ثبات و نا امن عراق منجر به حضور مستشاران نظامي کارکشته و مجربي از ايران از جمله سردار سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه در آن کشور شد که پس از چند سال اقدامات مشترک با طرف عراقي در راستاي مبارزه با تروريست ها موفق به شکست داعشي ها و بيرون کردن آنها از عراق شدند که اين نيز در حافظه مردم و مسئولين عراق نقش بسته که اگر نبود کمکها و حمايتهاي نيروهاي ايراني نبودند، امروز بغداد و اربيل سقوط کرده بودند.

- در هفتههاي اخير شاهد برخي از درگيري ها و تنش ها ميان بازيگران تاثير گذار و رهبران سياسي عراق به خصوص در ميان شيعيان هستيم، از انتشار مشکوک فايل هاي صوتي منتسب به «نوري المالکي» رهبر ائتلاف دولت قانون و تنش لفظي وي با «مقتدي صدر» روحاني بانفوذ شيعه و رهبر ائتلاف سائرون تا اردوکشي هاي خياباني طرفداران صدر در نماز جمعه و ورود به منطقه خضراء بغداد و حضور اعتراضي در پارلمان آن کشور با در نظر گرفتن مجموع اين تفاسير نمي توان از نگاه مثبتي به وضعيت فعلي تنش آلود حاکم بر فضاي سياسي عراق داشت.

- بيت شيعه يا همان چارچوب هماهنگي ميان گروههاي شيعه که سرانجام بر سر نام يک فرد براي تصدي پست نخست وزيري به جمعبندي رسيدند (محمد شياع سوداني) بايد هر چه سريعتر و با رايزني هاي خود با ديگر احزاب، گروهها و چهرههاي تاثيرگذار داخلي و خارجي، فرآيند برگزاري جلسه پارلمان و تشکيل دولت جديد عراق را تسهيل کنند.

- در اين ميان جمهوري اسلامي ايران به عنوان کشور دوست، برادر و همسوي با عراق در بسياري از مسائل منطقهاي و بين المللي نقش موثر و مثبتي در روند تحولات آن کشور بازي مي کند و تهران نيز بارها اعلام کرده که در راستاي  ثبات و امنيت بيشتر در عراق از هرگونه ايده و قدمي استقبال مي کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه