دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه

رئيس قوه قضاييه گفت: نظام سلطه و استکبار غربي بر مبناي منافع مادي و مطامعي که دارد، تعريف خود از انسان و حقوق بشر را به ديگران و جوامع مختلف تحميل ميکند لذا ضرورت دارد در گام نخست، به تعريف انسان و حقوق او بپردازيم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي، ديروز (دوشنبه 10 مرداد) در جريان نشست شوراي عالي قوه قضاييه ضمن تسليت و تعزيت فرارسيدن ماه محرم، اين ماه را پايگاه مهمي براي نشر حقايق و تبيين معارف الهي دانست و اظهار کرد: دهه نخست ماه محرم، دهه امر به معروف و نهي از منکر است؛ لذا از خداوند متعال استمداد ميطلبيم تا بتوانيم در ابتدا، خود عامل به معروف و برحذر از منکرات باشيم و به دنبال آن، ديگران را نيز دعوت و امر به معروف و نهي از منکر کنيم.

رئيس قوه قضاييه در ادامه به حادثه تأثرانگيز سيل مخرب در برخي نقاط کشور که به درگذشت و مجروحيت تعدادي از مردم عزيز و داغدار شدن خانوادهها انجاميد، اشاره کرد و ضمن عرض تسليت به خانوادههاي داغدار و طلب شفاي عاجل براي مصدومان، گفت: اين بارانهاي شديد و سيلآسا در اين مقطع از سال پديدهاي کمنظير است که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جريان سيل اخير در برخي نقاط کشور، مردم و مسئولان ، بويژه مسئولان دولتي همدلانه و فعالانه وارد ميدان شدند و به بسيج امکانات پرداختند که بايد از آنها تقدير کنم. وي افزود: بايد تدابيري انديشيده شود که از وقوع اين قبيل حوادث پيشگيري به عمل آيد و يا از هزينههاي آن کاسته شود. رئيس قوه قضاييه در ادامه با گراميداشت روز حقوق بشر اسلامي، تصريح کرد: با کمال تأسف، نظام سلطه و استکبار غربي بر مبناي منافع مادي و مطامعي که دارد، تعريف خود از انسان و حقوق بشر را به ديگران و جوامع مختلف تحميل ميکند؛ لذا ضرورت دارد در گام نخست، به تعريف انسان و حقوق او بپردازيم. وي ادامه داد: تاکنون عليرغم تلاشهايي که در سنوات گذشته صورت گرفته، نتوانستهايم آنگونه که شايسته است به تبيين و تشريح حقوق بشر اسلامي و افشاي ابعاد مختلف جنايتهاي نظام سلطه و استکبار غربي و صهيونيستي عليه حقوق انسانها که فقط نمونههايي از آن را در فلسطين و يمن مشاهده ميکنيم، بپردازيم؛ لذا بايد در اين راستا گامهاي بيشتري برداشته شود و ميتوان از فرصت و پايگاه محرم در اين جهت بهره برد. محسني اژهاي، تمديد عضويت سه تن از فقهاي شوراي نگهبان از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي را به اين فقها تبريک گفت و براي آنها در پيشبرد اين مسئوليت آرزوي توفيق کرد و مشخصاً به تجليل از جايگاه و روحيه و عملکرد انقلابي و ولايتمدارانه آيتالله جنتي پرداخت. وي همچنين با اشاره به رأي مطلوب نمايندگان مجلس به سه تن از حقوقدانان معرفي شده از جانب رئيس دستگاه قضا براي تصدي مسئوليت عضويت در شوراي نگهبان، براي اين سه حقوقدانان در اين مسئوليت خطير نيز آرزوي موفقيت کرد و از افراد ديگري هم که در همين زمينه کانديدا شده بودند تشکر کرد. محسني اژهاي، به در دستور کار قرار گرفتن رويکرد مسئلهمحور، آسيبشناسانه و تخصصگرايانه در دوره تحول و تعالي قضايي اشاره کرد و پيشبرد و پيگيري اين رويکرد، بخصوص در مقولههاي مرتبط با صيانت از بيتالمال و حقوق مردم را تا حصول نتيجه نهايي، مورد تاکيد قرار داد. رئيس قوه قضاييه با اشاره به رويکرد دستگاه قضايي در شناسايي و انسداد بسترها و گلوگاه هاي فساد، مشخصاً در اين زمينه به چرخه واردات و صادرات در کشور و عيوب و نواقص اين چرخه اشاره کرد و گفت: وضعيت اموال و کالاهاي موجود در انبارهاي بنادر، گمرکات و سازمان اموال تمليکي نسبت به قبل از ورودي که به اين مقوله داشتيم، بسيار بهتر شده است و قابل مقايسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضائيه و دولت نيست؛ اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه