خاتمي سخنانش در باره حجاب را اصلاح کرد


آيت الله احمد خاتمي عضو فقهاي شوراي نگهبان و امام جمعه موقت تهران گفت:‌ اينجانب در خطبه گذشته که در تاريخ 17 تير 1401 ايراد شد در يادداشت خود که همه خطبه‌ها را قبل از ايراد مي‌نويسم، اين جمله را نديدم که اکثر بي حجاب‌ها از خانواده‌هاي دزدها هستند و در تلويزيون هم نديدم، لذا به اين باور رسيدم که آن را نگفتم و آن را در خطبه اين هفته 7 مرداد 1401 ابراز کردم، ولي بعد از نماز برخي نمازگزاران محترم جمعه گفتند که در خطبه قبل گفته‌ايد. خاتمي اضافه کرد: اينجانب در خطبه گذشته که در تاريخ 17 تير 1401 ايراد شد در يادداشت خود که همه خطبه‌ها را قبل از ايراد مي‌نويسم، اين جمله را نديدم که اکثر بي حجاب‌ها از خانواده‌هاي دزدها هستند و در تلويزيون هم نديدم، لذا به اين باور رسيدم که آن را نگفتم و آن را در خطبه اين هفته 7 مرداد 1401 ابراز کردم، ولي بعد از نماز برخي نمازگزاران محترم جمعه گفتند که در خطبه قبل گفته‌ايد بنابراين ترديدي ندارم که اين جمله سبق لسان و ناخواسته بوده است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه