در کنار دريا شهرهاي جديد ايجاد کنيد


در جلسه اي با حضور معاون اول رئيس جمهور طرح کلان ملي « ايجاد شهرهاي جديد در سواحل جنوب » مورد بررسي قرار گرفت. محمد مخبر ايجاد شهرهاي مولد را موضوعي پراهميت و ارزشمند توصيف کرد و گفت: با ايجاد شهرهاي جديد شاهد بهبود کيفيت زندگي، افزايش توليد، اشتغال و امنيت غذايي مردم خواهيم بود.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به محدوديت منابع براي ايجاد شهرهاي جديد، تصريح کرد: برنامه با اتکاء به مردم و با مشارکت آنها اجرا مي گردد و با اين روش دو چندان خواهد شد و رضايتمندي جامعه نيز ارتقاء پيدا خواهد کرد. وي هدفگذاري اجراي اين طرح ها را بستر سازي براي معکوس کردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواند و افزود: با اجراي اين طرح شرايطي ايجاد مي گردد که تمرکز جمعيت در شهرهاي بزرگ کاهش يافته و مردم انتخاب و شرايط بهتري براي کار و زندگي در نقاط غيرشهري داشته باشند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه