پايش انقلابي ماندن مديران در وزارت کشور


معاون سياسي وزير کشور با بيان اينکه در گام دوم انقلاب اسلامي، دولتي کاملا همسو با انديشه هاي انقلابي و به دنبال مردمي سازي حکمراني روي کار آمده است؛ گفت: رويکرد سياسي دولت، پيشرفت بر پايه نظريه نظام انقلابي است به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، محمدرضا غلامرضا در نخستين همايش معاونان سياسي، امنيتي و اجتماعي با تبيين مسئوليت هاي سياسي و  ضرورت پيشبرد برنامه هاي دولت مردمي بر اين موضوع تاکيد کرد: تحقق برنامه‌هاي دولت در گرو همدلي و اقدام جهادي همه مسئولان و مشارکت حداکثري مردم است و استانداري ها در اين زمينه مسئوليت مهمي دارند. وي اضافه کرد: معاونت سياسي استانداري ها با انتصابات صحيح، متولي انقلابي بودن و با ارزيابي مستمر، وظيفه پايش انقلابي ماندن مديران را بر عهده دارد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه