باقري عازم وين ‌شد


ناصر کنعاني سخنگوي وزارت امور خارجه ديروز -چهارشنبه-از عزيمت هيأت مذاکره‌کننده کشورمان به وين جهت ادامه مذاکرات براي رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه ملت ايران خبر داد.
سخنگوي وزارت امور خارجه در اين رابطه گفت: در چارچوب سياست رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشورمان، هيأت مذاکره‌کننده جمهوري اسلامي ايران به رياست علي باقري مذاکره کننده ارشد جمهوري اسلامي ايران عازم وين شد.
به گفته کنعاني، در اين دور از گفتگوها که به روال قبل با هماهنگ کنندگي اتحاديه اروپا برگزار خواهد شد، در خصوص ايده‌هاي مطرح‌شده از سوي طرف ها از جمله ايده هاي ارائه شده از سوي جمهوري اسلامي ايران که هفته جاري به طرف مقابل ارايه شد، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه