سيف العدل در تهران نيست


يک عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس حضور سيف‌العدل از رهبران احتمالي القاعده در ايران را تکذيب کرد و گفت که انتشار چنين اخباري در فضاي مجازي صرفا کار بنگاه‌هاي خبرپراکني بيگانه و آمريکا است. فداحسين مالکي در گفت‌وگو با ايسنا در واکنش به انتشار اخباري در فضاي مجازي درباره حضور سيف‌العدل در تهران گفت: اين يک بحث انحرافي است که با توجه به دخالت آمريکايي‌ها در کشورهاي ديگر مطرح مي‌شود. وي افزود: انتشار اين خبر در فضاي مجازي مبني بر حضور سيف‌العدل در ايران صحت ندارد و بحثي انحرافي است که از طرف بنگاه‌هاي خبرپراکني منتشر شده و کار آمريکايي‌ها است. لذا تأکيد مي‌کنم که سيف‌العدل در ايران نيست.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه