برجام جايگزين ندارد


ايگور ويشنوتسکي معاون اداره منع اشاعه و کنترل تسليحات وزارت خارجه روسيه، تصريح کرد که هيچ جايگزيني براي برجام وجود ندارد.
وي افزود که روسيه طرفدار احياي سريع اجراي توافق هسته اي ايران است. ويشنوتسکي که در کنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در سازمان ملل صحبت مي‌کرد، گفت: ما به ضرورت بازگرداندن اجراي کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) براي حل و فصل برنامه هسته اي ايران در اسرع وقت متقاعد شده‌ايم. معاون اداره منع اشاعه و کنترل تسليحات وزارت خارجه روسيه خاطر نشان کرد، که هيچ جايگزيني براي اين توافق وجود ندارد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه