بخشنامه «تعيين وضعيت سربازي براي پرداخت وام فرزندآوري» متوقف شد


در پي ابلاغ بخشنامه اخير مبني بر مشروط بودن ارائه تسهيلات فرزند آوري به افراد ذکور به استعلام وضعيت مشمولين از سازمان نظام وظيفه (حسب بند (ب) ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي)، رئيس کل بانک مرکزي دستور داد ضمن توقف اجراي بخشنامه مذکور، هماهنگي لازم با سازمان نظام وظيفه عمومي به منظور تسهيل در پرداخت وام يادشده به متقاضيان صورت گيرد. به گزارش ايسنا، بر اين اساس، مقرر شد تا با قيد تسريع موضوع در کميسيون هاي تخصصي بانک مرکزي بررسي شده و پس از هماهنگي لازم با سازمان نظام وظيفه، بخشنامه اصلاحي، جهت اجرا به شبکه بانکي ابلاغ شود. گفتني است پيش از اين و از سال 1395 بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده بين بانک مرکزي و سازمان وظيفه عمومي، پرداخت تسهيلات ازدواج و بيماري هاي خاص از مفاد ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مستثني شده بودند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه