غلامحسين ابراهيمي ديناني: فداکاري عاشورا مصداق حکمت و عقلانيت است


غلامحسين ابراهيمي ديناني در نخستين نشست حسينيه حکمت که به مناسبت دهه محرم برگزار شد سخنراني کردند. ايشان در اين سخنراني به طرح مباني معرفتي عاشورا پرداختند.
فرهنگ امروز: به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، در نخستين نشست از سلسله‌نشست‌هاي «حسينيه حکمت» که به صورت مجازي و به مناسبت دهه محرم توسط موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران برگزار مي‌گردد،‌ استاد غلامحسين ابراهيمي ديناني، با عنوان «عشق و عقل در مکتب عاشورا»، به ايراد سخنراني پرداختند.
 در اين جلسه، استاد ديناني، عشق و عقل را از جمله خصايصِ مختص به آدمي دانستند؛ به طوري که نه فرشتگان و نه حيوانات بهره‌اي از آن ندارند. عشق، عالي‌ترين درجه محبت است، و هر چند حيوانات هم از محبت برخوردارند، اما هرگز به مرتبه عشق دست نمي‌يابند. ايشان همچنين افزودند که عشق از ويژگي‌هاي خاص انسان است که ساير موجودات از آن بي‌بهره‌اند.
به باور دکتر ديناني، برخي عرفا و شعرا نوعي تنازع بين عشق و عقل ديده‌اند که هرچند اين‌گونه هست ولي آن عقلي که در تنازعِ با عشق قرار مي‌گيرد، عقل دنيوي و کاسبکارانه است، ولي عقل واقعي و رحماني در اتحاد با عشق است. چراکه هم عشق و هم عقل از جلوه‌هاي نفسِ ناطقه آدمي‌اند، و نفس در عينِ حال که شامل نيروها و قواي مختلف درون انسان است، اما در کل، واحد و يگانه‌ است.  همچنين،‌ حق و باطل نيز در طول تاريخ، همواره در سراسرِ‌ عالم، مطرح بوده‌اند؛ از داستان هابيل و قابيل گرفته تا منازعاتِ‌ ميان انبياء و کفار، اما اوجِ تنازع ميان حق و باطل در صحراي کربلا به ظهور مي‌رسد. و حضرت امام حسين عليه‌السلام، به عنوان يکي از اولياءاللهِ راستين و انساني کامل، در حالي که امتزاجِ عشق و عقل را به کمالِ آن مي‌رساند، در اوجِ عقلانيت، خالصانه و عاشقانه اصحاب،‌ ياران،‌ و حتي خانواده و فرزندانِ‌ خردسال‌شان را نيز فدا کردند.  به اعتقاد استاد ديناني، در اين فداکاري شورمندانه سيد و سالار شهيدان، منتهاي حکمت را نيز شاهديم؛ به اين معنا حکيم کسي است که همواره در جستجوي حق و حقيقت است و صحراي کربلا نيز اوج حق‌طلبي است. همچنين، واقعه عاشورا کمالِ زيبايي است، چراکه زيبايي معنوي همان عشق و حقيقت است.
 در پايان، اين فيلسوفِ بزرگ براي تمامي پيروانِ حسيني، در عينِ‌ شور و عاشقي، شعور و عاقلي، آرزو داشتند.
http://farhangemrooz.com

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه