اعلاميه شهرباني دهه چهل درباره مقررات ويژه ماه محرم


خبر آنلاين : در اعلاميه شهرباني آمده:
1- در 15 روز اول محرم به طور کلي استعمال نوشابه‌هاي الکلي و ترنم موزيک و هر نوع اتراکسيون در اماکن عمومي ممنوع!
در بخشي از اين اعلاميه آمده است :
2. کليه مغازه هاي الکل فروشي از صبح روز هشتم الي صبح روز 14 محرم تعطيل!
3. کليه سينماها از هشتم الي 12 محرم تعطيل!

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه