سيل قابل پيش بيني است اما در حد اندک

 

رئيس سازمان محيط زيست تاکيد کرد که سيل قابل پيش بيني است اما در حد اندک. علي سلاجقه اظهار کرد: شرايط تغيير اقليمي وضعيتي را ايجاد کرده که پيش‌بيني سازمان هواشناسي و دستگاه‌هاي ديگر خيلي نمي‌تواند دقيق باشد. توده ابري مي‌آيد، جبهه‌اي که حرکت مي‌کند و وارد کشور مي‌شود، پيش‌بيني مي‌شود، ولي باد و مسائل ديگر به سرعت تأثير مي‌گذارد. البته دستگاه‌هاي متخصص کار خود را انجام مي‌دهند، ولي اينکه بخواهند دقيقاً پيش‌بيني کنند تحت تاثير اين موارد است. من نمي‌خواهم به آن معنا دفاع کنم، ولي از لحاظ علمي اين پيش‌بيني خيلي نمي‌تواند جايي داشته باشد. سلاجقه يادآور شد: در شرايط تغيير اقليمي، بايد منتظر اين موارد باشيم. آنچه که مهم است مديريت کردن اين موارد است و اينکه آيا قابل مديريت کردن است يا نه. بارها گفتيم که کاملا قابل مديريت کردن است و آنچه در زمينه مديريت جامع حوزه آبخيز گفته‌ايم به عنوان يک نقشه راهبردي براي کشور و همه دستگاه‌ها موردنظر قرار گيرد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه