مذاکرات بي‌نتيجه طالبان پاکستاني و اسلام آباد در کابل


مذاکرات دو روزه هيئت مذاکره‌کننده صلح اسلام آباد و تحريک طالبان پاکستاني که به ميزباني طالبان افغانستان در کابل برگزار شده بود، نتيجه‌اي ملموسي درپي نداشت.
تبليغ بازرگاني  هيئت دوازده نفري دولت پاکستان روز شنبه براي ادامه گفت‌وگوهاي صلح با تحريک طالبان پاکستاني به کابل آمد، اما پس از دو روز گفت‌وگو و بدون پيشرفت به اسلام‌آباد بازگشتند. پيش از اين، دو دور گفت‌وگوهاي صلح ميان طالبان پاکستاني و هيئت اسلام آباد در کابل برگزار شد که در ماه ژوئن  دو طرف بر آتش‌بس يک ماهه توافق کردند. در دو دور گذشته، هيئت مذاکره کننده اسلام آباد متشکل از 3‬5 نفر بود و اين بار تنها 12 نفر به کابل آمده بودند. گفته شده که در اين دور از گفت وگوها، دو طرف در مورد مسايل امنيتي، سياسي و اقتصادي بحث کردند. براساس گزارش‌ها، از بخش‌هاي اصلي خواست  طالبان پاکستاني، لغو ضميمه شدن مناطق قبايلي به ايالت «خيبر پشتونخواه» بود. پيش از اين، مناطق قبايلي پاکستان به صورت ويژه، تحت مديريت دولت فدرال پاکستان بود، اما چهار سال پيش بر اساس راي اکثريت پارلمان پاکستان اين مناطق به ايالت خيبرپشتونخواه الحاق شد. اين سومين دور گفت‌وگو‌هاي ‌‌‌صلح ميان دولت اسلام آباد و تحريک طالبان پاکستان است که در کابل با ميزباني طالبان انجام مي‌شود.
در جريان بيش‌از10 روز گذشته دو هيئت پاکستاني به افغانستان سفر کرده است. پيشتر، هيئت علماي پاکستان به کابل آمده بود و آنها نيز با تحريک طالبان پاکستاني ديدار و گفت‌وگو کردند.
پس از آن سفر، هيئت صلح اسلام آباد به کابل آمد که اين سفر همزمان بود با حمله هوايي آمريکا بر محل اقامت ايمن الظواهري، رهبر القاعده که منجر به کشته شدن وي شد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه