زبان هنر راوي حزن انگيزترين واقعه تاريخ


علي بحريني هنرمند نقاش سال‌هاست که آثار ماندگاري را با مضامين مذهبي و محوريت اهل بيت (ع) خلق کرده است و توانسته در راستاي به کارگيري زبان هنر در انتقال مفاهيم قدسي و شيعي نقش مهمي در جامعه ايفا کند. نگران حرم اثر علي بحريني از مجموعه آثار رستاخيز است که با تکنيک رنگ روغن در ابعاد 2×3 متر خلق شده است. اين مجموعه با موضوع و مضمون وقايع عاشورا و بازگشت اسراي کربلا از شام به مدينه است. به گزارش ايرنا ،آثار اين هنرمند در خصوص اهل بيت (ع) و ارزشهاي الهي است. امر قدسي حاکي از تجلي عوالم برتر در ساحت‌‏هاي نفساني و مادي هستي است که منشأ صدور آن عالم روحاني است که فوق ساحت رواني يا عالم نفس قرار دارد. داستان نهضت حسيني و قصه جانسوز ايثار و شهادت حضرت امام حسين (ع) و ياران وفادارش، آن چنان بر قلب ها تاثير گذارده که پس از گذشت چهارده قرن از آن حادثه عظيم، غبار کهنگي و فراموشي را بر خود نديده است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه