فرسایش آبی کشور

مدیرکل دفتر آبـخــیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه هر سیل بهطور میانگین ۴۵۰ میلیارد تومان خسارت به همراه دارد، گفت: فعالیت آبخیزداری و تغذیه آبخوانها کمک میکند سیل وخسارات ناشی از آن را ۷۰ درصد کاهش یابد. هوشنگ جزی به ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ۳۹ میلیون هکتار مطالعه آماده به اجرا در این حوزه داریم که از این میزان ۱۹ میلیون هکتار مطالعه شده ولی اجرا نشده و یا اجرای آن نیمهکاره است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه