جولان گرما در خوزستان

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: دمای هــشت منطقه این استان از ۵۱ درجه سانتیگراد عبور کرده است. محمد سبزهزاری افزود: دمای ۸ منطقه این استان در ۲۴ ساعت گذشته از ۵۱ درجه سانتیگراد عبور کرد و حداکثر دما در شوش با ۵۳.۶ درجه ثبت شد. او افزود: در این مدت حداکثر دما در بستان ۵۲.۲، اهواز و صفیآباد دزفول ۵۱.۶، آبادان ۵۱.۵، کشاورزی اهواز ۵۱.۴، شوشتر ۵۱.۲، امیدیه ۵۱، هندیجان ۵۰.۶ و گتوند ۵۰.۵ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه