موفقیت دولت،موفقیت کشور قلمداد شود

جهانگيري: موفقيت ها را جناحي تعريف و تقسيم نکنيم

اسحاق جهانگيري نوشت: من در اين يکسال به قولي که دادم صادقانه عمل کردم و بنا به درخواست رئيسجمهور و معاون اول، با نوشتن نامهها و گفتگوهاي حضوري و تلفني، در حد توان و بنا به تجربهام در مواجهه با مسائل مشابه و دشوار گذشته، راهبردها و راهکارهاي مشخصي ارائه دادم. هنوز هم بر اين باورم که ايران عزيز فرصتها و ظرفيتهاي فراواني بهويژه از نظر نيروي انساني براي غلبه بر مشکلات پيش رو دارد.

به گزارش جماران؛ اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در دولت هاي يازدهم و دوازدهم، در صفحه اينستاگرام خود نوشت:

«17 مرداد 1400 آخرين روز مسئوليت اجرايي من در دولت بود. در دفتر خاطراتم در آن روز نوشته بودم:

دوره انتقال دولتها که از روز تنفيذ آغاز ميشود تا روز تشکيل دولت جديد دوره حساسي است که بايد آن را با تدبير رئيسجمهور کوتاه و البته مديريت کرد.

به همين اساس، من پس از مراسم تحليف، با آقاي رئيسجمهور ملاقات کردم و با توجه به حساسيت مديريت دوره انتقال پيشنهاد کردم که ايشان معاونين خود خصوصا معاون اول را سريعتر نصب کند. با انجام اين کار و انتصاب جناب آقاي دکتر مخبر به معاون اولي در روز 17 مرداد ماه، عملا مسئوليت 8 سال معاون اولي من به پايان رسيد. پس از ملاقاتي کوتاه با دکتر مخبر و انتقال برخي مسائل به ايشان، به اتفاق به جلسه هيأت دولت رفتيم. اين جلسه را مثل جلسات گذشته من اداره کردم. با اتمام اخبار و دستور کار (مصوبات) به انگيزه خداحافظي، چند دقيقه از دولت در هشت سال گذشته و مشکلات پيش رو سخن گفتم. تأکيد کردم براي هر ايراني علاقهمند به سرنوشت کشور و بهبود وضع مردم، موفقيت دولت در حل مشکلات جامعه مهم است و ما هم در اين روند هر کمکي از نظر فکري و مشورتي لازم باشد، انجام ميدهيم. بعد تعداد زيادي از اعضاي دولت دست بلند کردند تا صحبت کنند. نميشد به همه وقت داد. فقط آقايان ظريف، زنگنه، نهاونديان، اميري، آذري جهرمي و خانم ابتکار هر کدام چند جمله از نقش من در دولت و اقداماتم گفتند و در پايان هم آقاي رئيسي چند جملهاي سخنراني کردند و تشکر. من در اين يکسال به قولي که دادم صادقانه عمل کردم و بنا به درخواست رئيسجمهور و معاون اول، با نوشتن نامهها و گفتگوهاي حضوري و تلفني، در حد توان و بنا به تجربهام در مواجهه با مسائل مشابه و دشوار گذشته، راهبردها و راهکارهاي مشخصي ارائه دادم. هنوز هم بر اين باورم که ايران عزيز فرصتها و ظرفيتهاي فراواني بهويژه از نظر نيروي انساني براي غلبه بر مشکلات پيش رو دارد.

سياست خارجي سازنده (بيتحريم و بيتنش)، از جمله همين فرصتهاست.

علاوه بر اين، داشتن برنامهاي جامع و شفاف و تيمي کاردان و هماهنگ، ميتواند عامل بهبود وضعيت اقتصاد کشور و گشايش در معيشت مردم باشد. اميدوارم دولت محترم به پيشنهادها و راه حلهاي کارشناسانه و دلسوزانه بيشتر اعتنا کند و از انتقادات با سعهصدر استقبال نمايد. بايد در شرايط دشوار کنوني، انگيزهها و دغدغهها را در مقياس ملي سنجيد و تلاش کرد که موفقيت دولت در حل مشکلات مردم به ويژه سياست خارجي و احياي برجام و رفع تحريمها، موفقيت کشور قلمداد شود. آن را جناحي تعريف و تقسيم نکنيم.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه