درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی

فرمانده انتظامي تهران بزرگ خواستار تجميع کارتهاي بانکي شد.

بيش از سه ماه پيش بود که بانک مرکزي نسبت به اجاره حساب يا کارتهاي بانکي به افراد غير هشدار داد.

در بخشي از اين هشدار آمده بود: «اجاره حسابهاي بانکي توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعاليتهاي مجرمانه انجام ميشود، بر اين اساس هموطنان ضمن هوشياري در اين زمينه مراتب را به مراجع قضائي و قانوني اطلاع دهند.»

به گزارش ايسنا ، همچنين در بخش ديگري از اين هشدار نيز آمده بود که «اخيرا مشاهده شده است که پيشنهادهايي براي اجاره کارت يا حساب بانکي در مسيرهاي ارتباطي گوناگون از جمله کانالها و گروههاي فضاي مجازي مطرح ميشود که طي آن در ازاي استفاده از کارت يا حساب بانکي شخص، مبالغي به صورت ثابت به وي پرداخت ميشود.

با توجه به اين که افتتاح حساب و دريافت کارت براي همه هم ميهنان به سهولت ميسر است، اجاره کارت يا حساب صرفاً براي پوشش فعاليتهاي مجرمانه، پولشويي و فرار مالياتي کاربرد دارد و پيشنهاد دهندگان، کساني هستند که براي گريز از عواقب فعاليتهاي خلاف قانون، مسئوليت آن را در قبال پرداخت مبالغي اندک، يکسره متوجه اجاره دهندگان ميکنند.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه