برندگان اولین رویداد «گزارش برتر» سال 1401

همزمان با برگزاري آيين گراميداشت روز خبرنگار، برگزيدگان اولين رويداد برترين گزارش سال هم در محل انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران برگزار شد. در اين مراسم که با حضور داوران جشنواره، اساتيد حوزه روزنامه نگاري و خبرنگاران برگزار شد دکتريونس شکرخواه، استاد ارتباطات و از روزنامه نگاران با سابقه کشور با ابراز خرسندي از برگزاري اولين رويداد برترين گزارش سال، گزارش نويسي و يادداشت را دو ژانر نجات دهنده رسانه هاي امروز برشمرد و گفت: «در دنياي رسانه امروز که سرعت اطلاع رساني حرف اول را ميرساند تقويت حوزه گزارش نويسي و يادداشت با رعايت مفاهيم پايه اي فارغ از هر تهييج احساسي و عاطفي و مبتني بر يک منطقه استوار بايد در دستور کار فعالان حوزه رسانه قرار بگيرد .

خبرزدگي آفت رسانهها

شکرخواه از خبرزدگي به عنوان آفت پيش روي رسانهها ياد کرد و گفت: در دنيايي که مردم از طريق شبکه هاي مجازي به سرعت نور در جريان اخرين اخبار قرار ميگيرند روزنامه نگاران بايد تعقيب و تحليل اخبار را در قالب گزارشهاي توليدي در دستور کار خود قرار دهند و اجازه ندهند با تعقيب شيوههاي اطلاع رساني سه دهه گذشته از دنياي اطلاعرساني امروز عقب بمانند. اين روزنامه نگار پيشکسوت تقليل مفهوم ارتباطات به عنوان رسانه و بدتر از آن تقليل مفهوم رسانه به روزنامه نگاري و در نهايت تقليل مفهوم روزنامه نگاري به خبر اظهار داشت:« اين تقليل مفاهيم زنگ خطر بزرگي است که رسانههاي ما را به سمت بيراهه ميبرد. رسانه هاي امروز نياز دارند با تقويت حوزه گزارش نويسي و يادداشت نويسي گام هاي جدي و اساسي در جهت اطلاعرساني بردارند.»  همچنين مجيد صيادي دبير جشنواره گزارشهاي برتر نيز در اين نشست با ارائه گزارشي از روند برگزاري جشنواره گزارش برتر، اظهار کرد: «اولين رويداد تخصصي رسانه ها تحت عنوان گزارش برتر در حالي برگزار شد که خوشبختانه رسانهها استقبال خوبي از اين جشنواره کردند.» او مجموع اثار ارسالي به دبيرخانه جشنواره را بالغ بر 605 گزارش برشمرد گفت: «177 خبرنگار از 87 رسانه، گزارشهايشان را براي انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران فرستادند. اين تعداد آثار ارسالي مايه مباهات و دلگرمي ما براي برگزاري دوره هاي آتي اين جشنواره شد.»

روزنامه نگار خوب، گزارشگر خوب است

در ادامه اين مراسم دکتر مجيد رضائيان از اساتيد حوزه روزنامه نگاري در اين نشست از گزارش نويسي به عنوان دولت عشق روزنامه نگاري ياد کرد و گفت: «روزنامه نگار پاينده کسي است که بتواند گزارش نويس خوبي باشد.» او در خطاب به روزنامه نگاران همه آنها را به رعايت پايه هاي اصلي روزنامه نگاري دعوت کرد و گفت توجه به ادبيات پايه، خاطره نويسي و تحليل درست سه پايه مهم و اساسي روزنامه نگاري است. متاسفانه برخلاف گذشته که روزنامه نگاران ما پاورقي نويسان و خاطره نويسان خوبي بودند امروز اين دو بخش از حوزه روزنامه نگاري رخت بربسته است. در ادامه اين مراسم رضا غبيشاوي يکي از 5 داور اين دوره، بيانيه هيات داوران نخستين دوره گزارش هاي برتر سال را قرائت کرد.  بعد از قرائت بيانيه هيات داوران  نفرات برگزيده اولين جشنواره گزارش برتر سال معرفي شدند.

بيانيه داوران

در بخشي از بيانيه هيات داوران نخستين جشنواره گزارش نويسي انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران آمده است: جلسه داوري آثار جشنواره گزارشنويسي انجمن صنفي روزنامهنگاران استان تهران روز پنجشنبه 20 مرداد 1401 با ارزيابي حدود 605  اثر ارسالي از 177 روزنامهنگار برگزار شد. داوري اين آثار، بهرغم تلخيها و رنجهايي که رسانهها و روزنامهنگاران کشور با آن درگيرند، براي هيئت داوران نشانههاي خوشايندي نيز در بر داشت. تعداد بالاي آثار و گستردگي طيف رسانهها و روزنامهنگاران شرکتکننده در جشنواره تصويري را روبهرويمان قرار داد که نشان ميداد در حال حاضر چند نسل روزنامهنگار در ايران در حال روزنامهنگارياند و همچنان ميتوانند اثر خود را بر جامعه و فضاي عمومي ايران بگذارند.

 

آثار برگزيده نخستين جشنواره گزارش نويسي انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران

نيلوفرحامدي از  شرق براي گزارش :اين گزارش تنش درد مي کند

ياسر نوروزي از روزنامه سازندگي براي گزارش: کشتن کتاب در خيابان

مريم خباز از روزنامه جام جم براي گزارش معماي پسماند سوزي هاي سازمان يافته 

الهه محمدي از روزنامه شرق براي گزارش : تل با اسم رمز ناموس

محمد باقرزاده از روزنامه اعتماد براي گزارش قبول شدگان شبهه ناک

مريم لطفي از روزنامه همشهري براي گزارش انبار زندگي

همچنين داوران 9 گزارش را شايسته تقدير دانستند

نرگس جودکي/  همه بمب هاي جهان در افغانستان منفجر مي شود/ شبکه آفتاب

ترانه بني يعقوب/ مدرنا زير زمين، جانسون پشت بام/ روزنامه ايران

محمد صادق خسروي عليا/ شبي که رعد و برق قلب آسمان را پاره کرد/ همشهري

مرضيه قاضي زاده /  زندگي در حلقه بسته باد و شن/ روزنامه پيام ما

عاطفه محمودي/  بي آر تي خوابي شبي 25 هزار تومان/ تجارت نيوز

زهرا مشتاق/  من و طالبان/  روزنامه اعتماد

مريم شکراني/ کوير در کرخه / روزنامه شرق

حامد هاديان/  دق شدن در درياي هلمند / روزنامه همشهري

مرضيه اميري/   پول بده رئيس جمهور شو / رويداد

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه